free download 78 travel guides written by experts

Banii primiti cu ocazia decernarii premiului Nobel pentru pace

vor fi alocati unor proiecte care sprijina copiii afectati de razboaie si conflicte

Comisia Europeană a acceptat oficial pe 14 noiembrie, în numele Uniunii Europene, banii primiți cu ocazia decernării premiului Nobel pentru pace și a precizat că intenționează să doneze această sumă copiilor afectați de războaiele și conflicte în întreaga lume.

Președintele Barroso a declarat: „Premiul Nobel pentru pace reprezintă simbolul reconcilierii în întreaga lume. De banii primiți cu această ocazie ar trebui să beneficieze cei care reprezintă prima speranță pentru viitor și care sunt totodată primele victime ale conflictelor prezente și trecute: copiii.”

În urma unui acord între președintele Barroso și președinții Van Rompuy și Schulz, Comisia intenționează să doneze banii primiți cu ocazia decernării premiului Nobel pentru pace unor „proiecte destinate copiilor sub egida premiului Nobel pentru pace primit de UE”. Proiectele ar trebui să fie în beneficiul copiilor aflați în zone de război și conflict. Întrucât copiii sunt viitorul oricărei societăți și, în același timp, se numără printre cele mai vulnerabile categorii, premiul pentru pace pe care îl primește Uniunea Europeană ar trebui „investit” în acei copii care sunt victime ale conflictelor violente.

Context

La 12 octombrie 2012, Comitetul pentru premiul Nobel a decis să acorde Uniunii Europene premiului Nobel pentru pace pe 2012, pentru peste șase decenii de contribuție la promovarea păcii și a reconcilierii, a democrației și a drepturilor omului în Europa. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la Oslo, la 10 decembrie 2012.

Comisia a acceptat oficial suma de bani corespunzătoare premiului, în numele Uniunii Europene, și a declarat că cei aproximativ 930 000 EUR vor fi donați copiilor care au cel mai mult nevoie de sprijin. În săptămânile următoare, Comisia va decide cu privire la detaliile proiectelor, inclusiv privind mandatul exact, procesul de selecționare a beneficiarilor și aspectele juridice și bugetare.

Premiul Nobel pentru pace constă în acordarea sumei de 8 milioane SEK, a unei medalii și a unei diplome. Medalia și diploma vor fi păstrate de către instituțiile Uniunii Europene, în numele Uniunii Europene. Suma de bani și medalia constituie o donație în sensul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002. Suma acordată va fi utilizată pentru derularea de proiecte în spiritul obiectivului premiului Nobel pentru pace, mai exact, pentru acțiuni de sprijinire a copiilor afectați de războaie și conflicte.

Decizia care urmează să fie luată de Comisia Europeană va fi în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene.

Bucuresti, 14.11.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *