free download 78 travel guides written by experts

Banca Transilvania sustine, din nou, IMM–urile

prin aderarea la Programul Guvernamental Mihail Kogălniceanu

●Creditul BT – Kogălniceanu, în toate unitățile BT, parte din cea mai amplă ofertă pentru IMM-uri●

Banca Transilvania a înscris în Programul Mihail Kogălniceanu, inițiat de Agenția pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM),  indentificând astfel încă o oportunitate pentru a susține IMM-urile autohtone. Programul a fost lansat azi şi se va desfăşura pe o perioadă de 2 ani.

Rolul BT – de susținător al companiilor mici şi mijlocii din România – a crescut în ultimii ani, în ciuda contextului economic. Banca are cea mai amplă ofertă de produse şi servicii pentru IMM-uri, inclusiv o echipă experimentată în ceea ce priveşte creditele oferite în combinație cu garanțiile de stat. Din estimările BT,cel puțin 1 din 4 IMM-uri, dintre cele eligibile pentru Programul Guvernamental Mihail Kogălniceanu, vor veni la Banca Transilvania pentru a beneficia de oferta specifică de finanțare: credite cu dobândă subvenționată de stat de până la 70% şi, după caz, garantate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, în proporție de 80%. Prin inițiativa AIPPIMM, bancaîşi suplimentează astfel oferta de produse şi servicii, dedicată întreprinzătorilor.
 
Facilitățile de împrumut oferite prin intermediul Programului Mihail Kogălniceanu sunt destinate acoperirii nevoilor activității curente a IMM-urilor, printre care se numără cheltuielile privind aprovizionarea, producția şi desfacerea de mărfuri; executarea de lucrări şi / sau prestarea de servicii; constituirea, prelucrarea şi valorificarea stocurilor; salariile şi cheltuielile asimilate; plata impozitelor, taxelor şi contribuțiilor etc. Valoarea maximă a unui împrumut este de 125.000 de lei şi poate fi acordat pe o perioadă de maxim 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia în perioada de valabilitate a Programului Mihail Kogălniceanu şi cu condiția îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

Pentru ca un IMM să beneficieze de o astfel de facilitate de finanțare trebuie să funcționeze de cel puțin 24 de luni, să fie stabil din punct de vedere financiar. O altă condiție este ca respectiva companie să nu înregistreze întârzieri la plata creditelor contractate şi să nu fie în interdicție de a emite cecuri bancare. In plus, cifra de afaceri trebuie să fie în creştere sau, dacă evoluția acesteia este negativă, scăderea să nu fie mai mare de 25%. De asemenea, pentru eligibilitate, este important ca în cadrul respectivului IMM să nu fi fost făcute schimbări în ultimele 12 luni în structura asociaților / acționarilor majoritari sau a în ceea ce priveşte administratorul societății.

Poziționarea Băncii Transilvania este „Banca Oamenilor Intreprinzători din România”. BT are o linie de afaceri dedicată colaborării cu cei peste 180.000 de clienți întreprinderi mici şi mijlocii. Forța de vânzări şi suport a băncii cuprinde peste 300 de specialişti bancari IMM, în întreaga țară. Pe lângă produsele şi serviciile specifice, Banca Transilvania susține proiecte europene nerambursabile. In plus, prin intermediul Clubului Intreprinzătorului Român, care este tot o inițiativă BT, banca oferă programe de training şi seminarii destinate antreprenorilor şi susținute de consultați interni sau externi al Băncii Transilvania.

Cluj, 09.09.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *