free download 78 travel guides written by experts

Banca Transilvania are un profit net cu 58% mai mare in 2010, fata de 2009

Banca Transilvania a obţinut un profit net cu 58% mai mare în 2010 faţă de cel înregistrat în anul 2009, printre principalii factori care au influenţat acest rezultat fiind veniturile din dobânzi, respectiv controlul strict al costurilor. In ciuda contextului economic dificil, Banca Transilvania a continuat creditarea şi şi-a consolidat cota de piaţă. In plus, a gestionat prudent toate liniile sale de afaceri, dezvoltând inclusiv o platformă de produse anti-criză destinate atât companiilor, cât şi persoanelor fizice.

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, declară: “In anul 2010 ne-am focusat pe dezvoltarea sănătoasă a băncii. A fost un an dificil, însă, cu toate acestea, BT a urcat în sistemul bancar românesc. Am ajuns la 1,5 milioane de clienţi activi şi am venit cu un plan responsabil, adaptat acestor vremuri. Am fost atenţi la abordarea corectă a managementului riscului, provizionând chiar mai mult decât este reglementat. Toate activităţile au fost coordonate aşa încât partea comercială şi prudenţialitatea să fie cât mai bine integrate“.

I.Date financiare la 31.12.2010, în conformitate cu standardele româneşti de contabilitate:

· Veniturile operaţionale au înregistrat o valoare de 1.487 milioane lei, în creştere cu 15% faţă de 31.12.2009;
· Profitul operaţional înainte de provizionare este de 775 milioane lei, cu 27% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;
· Cheltuielile nete cu provizioane, aferente anului 2010, sunt de 640 milioane lei;
· Profitul brut după provizionare este de 135,02 milioane lei, depăşind cu 57% profitul brut realizat în anul precedent, iar profitul net obţinut este de 97,85 milioane lei;
· Raportul cost / venit este de 48 %, îmbunătăţit faţă de 31.12.2009 (55%);
· Raportul credite / depozite înregistrează un nivel subunitar de 0,78, indicând o lichiditate foarte bună a băncii (0,81 în anul 2009);
· Solvabilitatea, incluzând şi profitul, se menţine la un nivel de 13,66%; aceasta este peste limita minimă impusă de BNR;
· Activele bilanţiere au atins valoarea de 21.589 mil. lei, în creştere cu 11% faţă de 31.12.2009;
· Plasamentele totale brute în credite sunt de 13.365 milioane lei, în creştere cu 10% faţă de 31.12.2009;
· Creditele neperformante reprezintă 7,37% din portfoliul de credite;
· Numărul de operaţiuni cu clientela este de 179.668.070, mai mare cu 13% faţă de 31.12.2009.

2010: Rezultate financiare – detalii

Rezultatul operaţional al Băncii Transilvania este cu 27% mai mare faţă de anul precedent, fiind de 775 milioane lei. Realizarea unui venit operaţional de 1.487 milioane lei, cu 15% mai mare faţă de 2009, s-a datorat în special veniturilor din dobânzi, din operaţiuni cu titluri şi din comisioane.

Profitul brut realizat de BT în 2010 este de 135,02 milioane lei, faţă de 86,02 milioane, cât a fost înregistrat în anul precedent, în timp ce profitul net a ajuns la 97,85 milioane de lei, în creştere cu 58%, comparativ cu 2009. Faţă de prevederile bugetare ale anului 2010, profitul brut a fost realizat în proporţie de 90%.

Raportul cost / venit a fost, la 31.12.2010, de 48%, fiind îmbunăţăţit faţă de anul precedent, când era 55%, ca urmare a intensificării măsurilor interne de control al costurilor. Cheltuielile operaţionale au crescut cu 4%, ca urmare a creşterii activităţii băncii, valoarea fiind, la 31.12.2010, de 711,98 milioane lei, faţă de 683,13 milioane lei, la 31.12.2009.

Cheltuielile nete cu provizioane au ajuns în anul 2010 la 640 milioane lei, comparativ cu 524 milioane, cât s-a înregistrat în anul precedent. Din suma de 640 milioane lei, costul net al riscului de credit a fost, în 2010, de 598 milioane lei. In contextul economic actual, creşterea costului net al riscului pe fondul deprecierii calităţii portofoliului de credite a avut influenţă asupra profitabilităţii, în ciuda creşterii veniturilor operaţionale şi menţinerii la un nivel scăzut a cheltuielilor de funcţionare.

Activele bilanţiere ale băncii au crescut cu 11% în decursul anului 2010, fiind de 21.589 milioane lei, faţă de 19.472 milioane lei, cât au fost la finalul anului trecut. Portofoliul de credite a mentinut un ritm constant de crestere, soldul fiind de 13.365 milioane lei, la 31.12.2010, mai mare cu 10% faţă de începutul anului, ponderea fiind 60,22% credite pentru companii şi 39,78% credite pentru persoane fizice, respectiv 61,83% credite acordate în moneda naţională şi 38,17% denominate în valută. Creditele neperformante, cu restanţe mai mari de 90 de zile, reprezintă 7,37% din totalul portofoliului de credite.

Ca urmare a unei abordări prudente, Banca Transilvania a menţinut o rată optimă a lichidităţii, datorată bazei consistente de resurse atrase. Astfel, raportul credite / depozite, este în continuare subunitar, menţinându-se la un nivel de 0,78, creşterea resurselor atrase de la clientelă fiind de 15% în 2010. In acelaşi timp, rata de solvabilitate se situează la 13,66%, cu profitul inclus, semnificativ peste nivelul impus de normele Băncii Naţionale a României, de 8%.

Soldul provizioanelor din activitatea de creditare a crescut faţă de anul precedent, de la 752 milioane lei la 1.356 milioane lei, din care 243 milioane reprezintă provizioane nedeductibile constituite suplimentar, ca abordare prudentă a managementului riscului de credit, în condiţiile actuale de piaţă. Gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane este de 138%, acest nivel fiind unul adecvat.

Capitalul social a fost majorat în cursul anului 2010 cu suma de 384.263.115 lei, ajungând, la 31.12.2010, la suma de 1.470.600.998 lei. Majorarea capitalului social a avut ca surse rezervele constituite din profitul net, primele de emisiune şi aport în numerar.

Numărul de operaţiuni cu clientela în 2010 a crescut cu 13% faţă de anul trecut, evoluţie generată inclusiv de segmentul de carduri, care a înregistrat un număr de operaţiuni cu 9,8% mai mare decât în 2009. Banca Transilvania şi-a consolidat poziţionarea de „centru de plată a utilităţilor”, volumul plăţilor de acest tip fiind în continuă creştere.

Tot la finalul anului 2010, portofoliul Băncii Transilvania cuprindea peste 1.800.000 de carduri. BT avea, la aceeaşi dată, o reţea de 536 de sedii, 805 ATM-uri şi 15.000 de POS-uri. In plus, Banca Transilvania a reluat în 2010 extinderea moderată a reţelei teritoriale, prin deschiderea a peste 20 de unităţi atât în ţară, cât şi în Cipru, la Limassol.

II. 2010: Produse şi servicii. Parteneriate

Focusul Băncii Transilvania a fost, în 2010, dezvoltarea ofertei sale de produse şi servicii adaptate cerinţelor pieţei, în actualul context economic. BT s-a orientat atât spre clienţii corporate care generează venituri importante şi sunt mai rezistenţi la criză, având însă în atenţie şi segmentul persoanelor fizice, pentru care banca a venit cu reduceri de dobânzi şi promoţii specifice. De asemenea, IMM-urile au beneficiat de produse dedicate, adaptate perioadei pe care o traversăm, tocmai pentru că acestea ocupă un loc aparte în preocupările Băncii Transilvania. In plus, pentru firmele care caută acces rapid şi simplu la fondurile europene nerambursabile, BT a dezvoltat „Platforma destinată beneficiarilor de fonduri europene”, în decursul unui an banca acordând co-finanţări pentru 120 de proiecte de acest gen, în valoare de 230 milioane lei.

In 2010, Banca Transilvania a marcat şi două premiere mondiale – atât în zona de IT, cât şi în ceea ce priveşte serviciile de transfer rapid de bani. Astfel, BT a devenit prima instituţie bancară din lume care beneficiază de sistemul integrat Exadata Database Machine Versiunea 2, datorită parteneriatului cu Oracle. Acesta este cel mai rapid server pe plan mondial pentru stocarea de date, procesarea de tranzacţii online şi consolidarea bazelor de date. O altă premieră la nivel global, în reţeaua Western Union, este lansarea serviciului de transfer de bani prin bancomatele BT din întreaga ţară.

Robert C. Rekkers adaugă: “Anul 2011 va fi unul plin de provocări, într-un context economic naţional şi internaţional nesigur. Ne aşteptăm să fie atins un vârf al creditelor neperformante, iar marjele să fie în scădere. Noi sunte pregătiţi însă, iar abordarea BT va fi una de continuare a dezvoltării afacerii, focus către creditare, creşterea cotei de piaţă şi oferte adaptate, concomitent cu o riguroasă gestionare a costurilor. Poziţionarea de bancă a întreprinzătorilor români se va reflecta şi în acest an atât în deschiderea noastră către soluţii inovatoare pentru clienţi, cât şi în focusul spre rezultate şi creşterea valorii de piaţă”.

REZULTATE FINANCIARE, 31.12.2010

SITUAŢIA BILANTIERA (mil. lei)

31.12.2009

31.12.2010

Creştere,

de la an la an

Plasamente clientelă

12.171

13.365

1,10

Provizioane

-752

-1.356

1,80

Lichidităţi imediate

4.618

4.704

1,02

Titluri

2.640

3.935

1,49

Valori imobilizate şi participaţii

433

467

1,08

Alte active

362

474

1,31

Total Active

19.472

21.589

1,11

Capitaluri proprii

1.776

1.995

1,12

Împrumut subordonat

254

257

1,01

Resurse atrase de la clientelă

14.942

17.219

1,15

Imprumuturi pe termen lung

1.477

1.249

0,85

Resurse atrase de la bănci

650

485

0,75

Alte pasive

373

384

1,03

Total Pasive

19.472

21.589

1,11

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (mil. lei)

31.12.2009

31.12.2010

Creşteri,

de la an la an

Total venituri

1.293,32

1.487,05

1,15

din care:

– venituri nete din dobânzi

742,39

980,78

1,32

– venituri nete din comisioane

353.06

356,97

1,01

– profit operaţiuni financiare

179,33

127,16

0,71

Total cheltuieli

683,13

711,98

1,04

Profit înainte de provizioane

610,20

775,07

1,27

Cheltuieli nete cu provizioane

524,18

640,05

1,22

Profit brut

86,02

135,02

1,57

Profit net

61,93

97,85

1,58

Bucuresti, 01.02.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *