metalshow

AVAS vinde IPROCHIM S.A.Bucuresti

Miercuri, 24 octombrie 2007, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a lansat la privatizare S.C. IPROCHIM S.A., Bucureşti.

AVAS vinde, prin metoda negocierii cu selecţie pe bază de oferte tehnice, 238.364 acţiuni, reprezentând 72,99263 % din capitalul social al societăţii comerciale IPROCHIM S.A. Bucuresti. Societatea este specializată în activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea(Cod CAEN: 7420).

Dosarul de prezentare a societăţii comerciale poate fi procurat zilnic, de la sediul A.V.A.S. din Bucureşti, str. Promoroaca nr. 9-11, sector 1, etaj 4, începând cu data de 29.10.2007, contra unei sume de 1.056 lei +TVA. Informaţii suplimentare pentru investigarea societăţii în vederea întocmirii Ofertei de cumpărare vor fi disponibile în cadrul CAMEREI DE DATE organizată la sediul S.C. IPROCHIM S.A, în perioada 29.10.2007 – 28.10.2007, pe baza unei TAXE DE ACCES DIRECT în valoare de 739,20 lei + TVA lei. Garanţia de participare la negociere este în sumă de 119.182 lei.

Pentru participarea la negociere, potenţialii cumpărători vor depune la A.V.A.S. documentele de precalificare, documentele de participare, oferta tehnica si oferta financiara, până la data limită de 29.11.2007, ora 12:00. Plicul continand documentele de precalificare se va deschide la data de 29.11.2007, ora 13:00, în prezenţa tuturor potenţialilor cumpărători.

 

Regulamentul cadru de organizare şi desfăşurare a şedinţei de precalificare precum şi alte relaţii privind S.C. ISCIR-CERT S.A. se pot obţine consultând site-ul Autorităţii la adresa www.avas.gov.ro

 

 

Informaţii de background

La negociere vor putea participa numai ofertanţii care prezintă dovada îndeplinirii cumulative a urmatoarelor criterii de precalificare:

1. – Inexistenţa sancţiunilor penale pentru savârsirea urmatoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte contravenţii şi infracţiuni prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare – criteriu eliminatoriu

2 – Experienţa în domeniul: Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă legate de acestea, cod CAEN 7420, sau pentru o ramură înrudită

3 –  Bonitate financiară şi capacitate de a prelua o nouă afacere

4 – Pot participa la privatizare numai persoanele fizice/juridice române sau străine, care în mod direct sau prin intermediul societăţilor la care sunt acţionari/asociaţi majoritari nu au înrăutăţit în mod vădit situaţia economico-financiară a unor societăţi comerciale, privatizate anterior, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare acţiuni încheiate cu FPS şi/sau APAPS/AVAS.

In conformitate cu HG nr. 2193/2004, Asociaţiile de salariaţi constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt considerate precalificate pentru participarea la negocieri/licitaţii.

Ofertanţii care beneficiază de înlesniri (facilitaţi/eşalonări) la plata obligaţilor către furnizorii de resurse energetice şi apă conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 57/2002  sunt excluşi de la negociere.

Bucuresti, 24.10.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *