free download 78 travel guides written by experts

AVAS vinde active ale S.C. Industrializarea Laptelui S.A. Harghita

în valoare de 7.454.000 USD

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului organizează luni, 4 mai 2009, orele 11, 00, licitaţie publică pentru vânzarea unor active ale S.C. Industrializarea Laptelui S.A. Harghita, în valoare de 7.454.000 USD. Activele puse în vânzare pentru recuperarea unei creanţe bancare, preluate de AVAS, sunt:

·        fabrică de lapte praf compusă din:  clădiri specifice activităţii de producţie, utilităţi necesare funcţionării fabricii, alte mijloace fixe (grupele 1-6) şi obiecte de inventar aflate în patrimoniul societăţii, centre de colectare;

·        două blocuri de locuinţe, cantină, magazin mixt;

·        teren aferent construcţiilor în suprafaţa totală de 117.000 mp.

Lista detaliată a bunurilor din patrimoniul societăţii poate fi consultată la sediul AVAS din Bucureşti, str. Promoroacă nr. 9 – 11, sector 1. Imobilul supus vânzării poate fi vizionat la adresa menţionată în prezenta ofertă de vânzare.

Conform art. 71 alin. 2 din O.U.G. nr. 51/1998, republicată, cu modificări şi completări, toţi cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă licitatorului dovada acestuia până în preziua licitaţiei, respectiv  30.04.2009.

Este interzisă participarea la licitaţiile organizate de AVAS, a acelor persoane juridice sau fizice care au afectat procesul de valorificare prin licitaţii publice, ca urmare a neplăţii activelor adjudecate, urmărindu-se în mod artificial scăderea preţurilor de adjudecare.

Garanţia de participare la licitaţie reprezintă 30% din preţul de pornire aferent activului pentru care se licitează, respectiv 7.454.000 USD, fără TVA. Preţul de adjudecare se poate achita în USD sau echivalent în lei, la cursul BNR valabil la data plăţii.

Documentele necesare participării la licitaţie vor fi depuse de ofertanţi la registratura din str. Promoroacă nr. 9 – 11, sector 1, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei, respectiv 30.04.2009, ora 17,00 acest termen fiind termen de decădere.      

Oferta de vânzare prin licitaţie publică poate fi consultată pe site-ul AVAS la adresa www.avas.gov.ro, iar relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/30.36.515, fax 021/201.28.08.

Bucuresti, 09.04.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *