free download 78 travel guides written by experts

AVAS va relua licitatia pentru vanzarea pachetului majoritar de actiuni

deţinut la S.C. TROCADERO S.A. Bucureşti

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va relua licitaţia pentru vânzarea pachetului de 69,271% din capitalul social deţinut la S.C. TROCADERO S.A. Bucureşti ca urmare a desfiinţării contractului de vânzare – cumpărare de acţiuni încheiat cu S.C. CALEX BUSINESS GRUP S.R.L. Bucureşti în data de 6 octombrie 2009.

Contractul a fost desfiinţat prin acţionarea pactului comisoriu, respectiv a unei clauze contractuale asumate de către cumpărător potrivit căreia neplata preţului duce la desfiinţarea contractului.

Preţul celor 175.022 de acţiuni vândute a fost de 20.792.613,6 lei din care s-a achitat 87.511 lei reprezentând garanţia de participare. Diferenţa de 20.705.102,6 lei, consolidată în valută (4.908.981,6 Euro), a avut termen de plată 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului, respectiv 20 octombrie 2009.

S.C. CALEX BUSINESS GRUP S.R.L. Bucuresti nu a achitat diferenţa de preţ şi nici penalităţile de întârziere în termenele asumate prin contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni semnat la data de 6 octombrie 2009. De asemenea, cumpărătorul nu a solicitat prelungirea termenului de plată a preţului de cumpărare.

AVAS a mai hotărât efectuarea demersurilor necesare în vederea recuperării daunelor interese constând în penalităţi datorate pentru neachitarea diferenţei de preţ. Este vorba despre echivalentul a 73.634,72 EURO, la cursul de schimb leu/EURO comunicat de BNR pentru ziua efectuării plăţii, calculat  pe  perioada dintre data scadenţei şi data acţionării pactului comisoriu, în conformitate cu dispoziţiile contractului de privatizare

Informaţii de background:

S.C. TROCADERO S.A. Bucureşti a fost privatizată în luna octombrie 2009 prin vânzarea unui pachet de acţiuni reprezentând 69,271% din capitalul social către S.C. CALEX BUSINESS GRUP S.R.L. Bucuresti.

Societatea comercială activează în domeniul restaurantelor, iar ceilalţi acţionari sunt: Asociaţi tip Listă – 23.875%, SIF Muntenia – 5,529% şi persoane fizice – 1,325%.

Bucuresti, 13.11.2009

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *