metalshow

AVAS sustine privatizarea S.C. Constructii Aeronautice S.A. Ghimbav

Referitor la protestul salariaţilor S.C. Construcţii Aeronautice S.A. Ghimbav, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului face următoarele precizări:

Singura condiţie pentru plata salariilor este continuarea producţiei, declanşarea conflictului de muncă fiind atât în defavoarea societăţii cât şi a salariaţilor. Restanţele salariale au fost cauzate, în principal, de relaţia cu partenerul extern, care a asigurat un volum de activitate inferior mediei optime prognozate (existând şi unele neclarităţi ale documentaţiei acestuia, care au dus la întârzieri de livrări). O altă cauză a fost de natură managerială, prin necorelarea activităţii planificate cu necesarul de resurse financiare. Managementul societăţii consideră că restanţele salariale pot fi onorate de către societate, pe baza contractelor existente care generează resurse financiare suficiente. În acest sens, conducerea societăţii a informat sindicatul asupra posibilităţilor concrete de achitare a restanţelor salariale, precizând sursele şi termenele de încasare, precum şi necesitatea unui efort susţinut din partea societăţii pentru respectarea cerinţelor contractuale.

În ceea ce priveşte propunerea consiliului de administraţie al societăţii, susţinută şi de sindicate, privind declanşarea lichidării voluntare, aceasta este în analiza AVAS.

Facem precizarea că lichidarea voluntară şi dizolvarea societăţii sau aplicarea procedurilor de insolvenţă ar conduce la retragerea dreptului de utilizare a licenţelor şi autorizărilor specifice industriei aeronautice, ceea ce ar opri definitiv activitatea societăţii.

Soluţiile aplicabile la situaţia actuală a societăţii comerciale, aflate în analiza AVAS, implică reluarea şi continuarea activităţii, aceasta fiind singura sursă pentru plata obligaţiilor.

În prezent, AVAS face demersuri pentru lansarea societăţii la privatizare, întârzierile existente fiind cauzate de necesitatea clarificării unor deficienţe privind patrimoniul S.C. Construcţii Aeronautice S.A. Ghimbav, provenite din divizarea IAR în anul 2004, realizată sub coordonarea acţionarului majoritar de la acea vreme, actualul Minister al Economiei şi Finanţelor.

După preluarea societăţii de la OPSPI, AVAS a aprobat un program de restructurare, conform OUG 3/2007, care a cuprins şi conversia creanţei Autorităţii în acţiuni, ceea ce ar fi permis eliberarea de sarcini a activelor gajate şi crearea posibilităţii contractării de credite, necesare pentru acoperirea deficitului de lichidităţi şi achitarea datoriilor. Această componentă nu a putut fi pusă în aplicare, fiind considerată ajutor de stat.

Bucuresti, 29.09.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *