PR Summit 2021

AVAS – Propunere legislativa de modificare a Anexei la H.G. 102/2004

Referitor la articolele apărute în mass-media în data de 1 august 2007 conform cărora „Rompetrol va fi scutit de la obligaţia de a efectua unele investiţii la termocentrala Midia”, Direcţia Marketing şi Relaţii Publice din cadrul AVAS face următoarele precizări:

Proiectul de hotărâre iniţiat de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi afişat pe site-ul instituţiei pentru dezbatere publică, urmăreşte abrogarea paragrafului 2 al literei h) de la punctul 3 al Anexei la H.G. nr. 102/2004. Paragraful în discuţie a fost identificat greşit de către semnatarii articolelor, ceea ce urmează a fi abrogat fiind următorul text: „În vederea realizării obiectivelor strategiei, se vor constitui comisii şi secretariate tehnice aferente, atât pentru reorganizarea, restructurarea unor activităţi şi analizarea posibilităţilor de privatizare, cât şi pentru organizarea şi conducerea negocierilor/licitaţiilor în procesul de privatizare şi atragere de investiţii în sectorul de producere a energiei electrice. Stabilirea numărului de membri ai comisiilor şi secretariatelor tehnice aferente, nominalizarea membrilor şi, după caz, a coordonatorilor acestora, precum şi remunerarea de care vor beneficia aceştia până la finalizarea tranzacţiilor se fac prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. Până la finalizarea tranzacţiilor, membrii comisiilor şi secretariatelor tehnice aferente vor beneficia de o indemnizaţie lunară în cuantum ce va fi aprobat de adunările generale ale societăţilor comerciale ce fac obiectul acţiunilor derulate în conformitate cu prevederile strategiei.”

În baza prevederilor paragrafului menţionat anterior au fost constituite Comisii pentru reorganizarea activităţii, cât şi pentru organizarea şi conducerea negocierilor sau a licitaţiilor în procesul de privatizare şi atragere de investiţii în sectorul de producere a energiei electrice.

Ministerul Economiei şi Finanţelor a elaborat Strategia energetică a României pentru perioada 2007 – 2020, document care este în curs de definitivare şi urmează a fi promovat în vederea aprobării.

Având în vedere faptul că Strategiile de privatizare ale societăţilor comerciale din sectorul de producere a energiei termoelectrice vor fi definitivate în contextul Strategiei naţionale în sectorul energetic şi în scopul diminuării cheltuielilor prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestor societăţi comerciale, AVAS a elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului prin care se abrogă paragraful menţionat anterior.

Pentru o clarificare a textului ce urmează a fi abrogat, Autoritatea va modifica proiectul de act normativ, urmând ca, în cursul zilei de miercuri, 1 august 2007, noua formă a acestui proiect să fie publicată pe site-ul instituţiei la adresa www.avas.gov.ro, secţiunea „Propuneri legislative”.

Bucuresti, 1.08.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *