free download 78 travel guides written by experts

AVAS privatizeaza TROCADERO S.A. Bucuresti

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului lansează la vânzare marţi, 14 iulie 2009, 69,271% din capitalul social al S.C. TROCADERO S.A. Bucureşti. Vânzarea celor 175.022 acţiuni deţinute de stat se va realiza prin licitaţie cu strigare organizată în data de 27 august 2009, orele 12,00 la sediul AVAS.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 44 lei/acţiune, iar pachetul de acţiuni oferit la vânzare este de 7.700.968 lei. Participanţii la licitaţie, potenţialii cumpărători, sunt avertizaţi că AVAS recomandă ca procedura de licitaţie să se desfăşoare în mod competitiv.

Pentru participarea la licitaţie este obligatorie cumpărarea Dosarului de Prezentare (în sumă de 1.056 lei + TVA), depunerea Taxei de participare la licitaţie (în sumă de 770 + TVA) şi depunerea Garanţiei de participare (în sumă de 87.511 lei), conform cerinţelor din Dosarul de Prezentare.

            Documentele de Participare se vor depune în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei cu strigare, respectiv până în data de 26.08.2009 ora 12,00, acest termen fiind termen de decădere.

            În plicul sigilat care conţine documentele de participare, ofertaţii vor prezenta o Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată, în care să se specifice furnizorii de resurse energetice şi apă ai ofertantului şi din care să rezulte că nu beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor către furnizorii de resurse energetice şi apă conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 57/2002. Aceasta este condiţie de excludere în cazul în care ofertantul beneficiază de facilităţi/eşalonări la plata datoriilor către principalii furnizori de resurse energetice şi apă.

            Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitaţie se va face în prezenţa tuturor ofertanţilor în data de 26.08.2009, ora 13,00.

Verificarea şi analizarea documentelor de participare la licitaţie se va face până în data de 27.08.2009 ora 11,00, când se va întocmi şi afişa lista ofertanţilor acceptaţi.

S.C. TROCADERO S.A. Bucureşti are următoarea structură a acţionariatului: AVAS – 69,271%, Persoane fizice şi juridice – 25,20% şi SIF Muntenia – 5,529%. Societatea are cu capital social de 631.652,5 lei şi activează în domeniul restaurantelor.       

Bucuresti, 14.07.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *