free download 78 travel guides written by experts

AVAS organizeaza selectie de oferte pentru desemnarea administratorului judiciar

al S.C. CONTRASIMEX S.A. Bucuresti

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului organizează selecţie de oferte pentru desemnarea administratorului judiciar ce va fi propus de Autoritate în cadrul dosarului de lichidare judiciară a S.C. CONTRANSIMEX S.A. Bucureşti.

Selecţia se va desfăşura conform următorului Regulament:

O Depunerea ofertelor:
Pentru a participa la selecţie, ofertantul trebuie să depună o scrisoare de intenţie însoţită de documentele de participare la sediul AVAS din Bucureşti, str. Cpt. Av. Alex. Şerbănescu nr. 5o, sector 1, până la data de 19.02.2010, orele 12.

Oferta va conţine:
– informaţii generale referitoare la activitatea ofertantului, suportul logistic şi organizatoric;
– experienţă generală în lichidarea societăţilor comerciale, cu precizarea numărului de dosare de lichidare judiciară derulate în temeiul legii insolvenţei, în care a fost desemnat administrator/lichidator judiciar ;
– oferta financiară – onorariul solicitat pentru activitatea desfăşurată în cursul procedurii de lichidare judiciară.

Sistemul de remunerare a lichidatorului va fi constituit din onorariu. Acest onorariu va fi diferentiat dupa cum urmeaza:
– onorariu fix de până la 3.000 lei/lunar, pentru perioada de observaţie ;
– procent fix , în limita a maxim 8% din sumele încasate din vânzarea activelor, respectiv din valoarea creanţelor recuperate ale debitoarei în cursul procedurii de insolvenţă.

Administratorul/lichidatorul judiciar nu va încasa comision din veniturile realizate din activitatea curentă a societăţii (inclusiv din contractele de închiriere, asociere, etc.).

o Procedura de desfăşurare a selecţiei:
În termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data limită a depunerii ofertelor, membrii comisiei de selecţie vor deschide plicurile şi vor analiza documentele depuse de fiecare ofertant, desemnând oferta câştigătoare, pe baza grilei de punctaj prestabilită.

În caz de egalitate a punctajului, va fi declarată căştigătoare oferta care a obţinut punctajul cel mai mare la “oferta financiară”. Dacă şi în acest caz se menţine egalitatea, va fi selectat ofertantul care are experienţa cea mai mare, cuantificată prin numărul de dosare de lichidare judiciară în care a fost desemnat administrator/lichidator judiciar.

Rezultatul selectiei va fi afişat pe site-ul şi la sediul AVAS în data de 24.02.2010.
GRILA PENTRU EVALUAREA OFERTELOR

I. EVALUARE

PUNCTAJ

MAXIM

Ø Experienţă în lichidarea societăţilor comerciale (nr. dosare de insolvenţă administrate)

25

Ø Certificat de menţinere a unui sistem de management al calităţii (ISO 9001)

5

Ø Onorariu fix solicitat pentru perioada de observaţie

10

Ø Comision solicitat pentru vânzari de active şi recuperări de creanţe

60

Punctaj total evaluare

100

Punctaj evaluare
1. Experienţa în lichidare: Număr dosare de lichidare judiciară administrate:
– de la 0 la 100 dosare, inclusiv: 0 – 5 puncte;
– de la 100 la 200 dosare, inclusiv: 5 – 10 puncte;
– de la 200 la 300 dosare, inclusiv: 10 – 15 puncte;
– de la 300 la 400 dosare, inclusiv: 15 – 20 puncte;
– de la 400 la 500 dosare, inclusiv: 20 – 25 puncte.

Notă: Stabilirea numărului de puncte se face pe tranşe de număr de dosare, proporţional cu numărul acestora.

2. Onorariu
2.1. Onorariu fix
– 0 – 300 lei: 10 – 9 puncte;
– 300- 600 lei: 9 – 8 puncte;
– 600 – 900 lei: 8 – 7 puncte;
– 900 – 1.200 lei: 7 -6 puncte;
– 1.200 – 1.500 lei: 6 – 5 puncte;
– 1.500 – 1.800 lei: 5 – 4 puncte;
– 1.800 – 2.100 lei: 4 – 3 puncte;
– 2.100 – 2.400 lei: 3 – 2 puncte;
– 2.400 – 2.700 lei: 2 – 1 puncte;
– 2.700 – 3000 lei: 1 – 0,1 punct.

Notă: Stabilirea numărului de puncte se face pe tranşe de onorariu solicitat, proporţional cu acesta.

2.2. Comision din vânzări de active şi încasări de creanţe:
– 0-1% 60 – 51 puncte;
– 1,01 – 2% 50 – 41 puncte;
– 2,01 – 3% 40 – 31 puncte;
– 3,01 – 4% 30 – 21 puncte;
– 4,01 – 5% 20 – 15 puncte;
– 5,01 – 6% 14 – 10 puncte;
– 6,01 – 7% 9 – 5 puncte;
– 7,01 – 8% 4 – 1 punct(e).

Notă: Stabilirea numărului de puncte se face pe tranşe de comision solicitat, proporţional cu acesta.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi site-ul AVAS: www.avas.gov.ro la secţiunea: „Noutăţi”.

Bucuresti, 12.02.2010

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *