free download 78 travel guides written by experts

AVAS lanseaza la privatizare IAR Ghimbav

Luni, 21 aprilie 2008, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a publicat anunţul de vânzare a pachetului de 12.250.488 acţiuni, reprezentând 64,89% din capitalul social al S.C. IAR  S.A. Ghimbav.

Privatizarea se va realiza prin metoda negociere pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile, în conformitate cu legislaţia care guvernează activitatea AVAS şi procesul de privatizare. AVAS a înaintat către Consiliul Concurenţei şi Comisia Europeană documentaţia de privatizare a S.C. IAR S.A. Ghimbav. Consultările cu reprezentanţii CE au avut în vedere realizarea unei documentaţii de vânzare care să permită desfăşurarea unui proces de privatizare transparent, adaptat legislaţiei europene şi care să nu creeze suspiciuni de ajutor de stat.

Astfel, în evaluarea ofertelor depuse de investitori, 95% din punctajul final este reprezentat de preţul pe pachetul de acţiuni şi 5% de investiţiile pentru dezvoltare.

Totodată, o condiţie obligatorie pentru participarea la negociere este Planul de afaceri pe 5 ani al investitorului, care trebuie să conţină sursele de finanţare şi planul de dezvoltare a producţiei de apărare, oportunitatea încheierii tranzacţiei fiind decisă de AVAS conform art. 5 din Legea 137 / 2002.

AVAS a inclus în contractul de vânzare-cumpărare clauze obligatorii şi nenegociabile referitoare la respectarea OUG nr. 95 / 2002, privind industria de apărare şi a celorlalte acte normative referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare.

S.C. IAR S.A. Ghimbav are ca activitate principală construcţia şi repararea de aeronave şi nave. Ceilalţi acţionari ai societăţii sunt: MMSS, cu 7,35% din capitalul social, SIF III Transilvania, cu 4,57%, alte persoane fizice (17,25%) şi juridice (5,98%).

Pentru participarea la negociere este obligatorie achiziţionarea Dosarului de prezentare a societăţii, începând cu data de 21.04.2008, contra unei sume de 25.133  lei.

Taxa de acces la Camera de date este de 6.521 lei, iar Garanţia de participare este de 3.062.622 lei.

Potenţialii cumpărători vor depune Documentele de participare si Ofertele finale până la data limită de 23.06.2008 ora 10:00 în plicuri sigilate, în conformitate cu instrucţiunile din Dosarul de prezentare.

Documentele de participare se vor deschide la data de 23.06.2008, ora 12:00, în prezenţa tuturor potenţialilor cumpărători.

Oferta de vânzare este valabila 180 zile de la data publicării anunţului.

Informaţii suplimentare privind oferta Autorităţii se pot obţine consultând site-ul www.avas.ro.

Bucuresti, 21.04.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *