free download 78 travel guides written by experts

AVAS isi mentine decizia de a desfiinta, cu daune interese, contractul de privatizare a S.C. RODIPET

Referitor la conferinţa de presă anunţată de conducerea Rodipet pentru ziua de joi, 30 aprilie, sub titlul ”Rodipet a ieşit din supravegherea AVAS după prezentarea dovezilor de îndeplinire a clauzelor contractuale prevăzute în contractul de privatizare”, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului face următoarele precizări:

Hotărârea Colegiului Director al AVAS privind desfiinţarea contractului de privatizare şi înscrierea Autorităţii ca acţionar rămâne valabilă. Societatea se află, în continuare, în monitorizarea Autorităţii.

În urma deciziei adoptate în luna martie a.c. de Colegiul Director, AVAS a solicitat reînscrierea ca acţionar la Registrul Comerţului, termenul stabilit de judecătorul delegat fiind 26.05.2009.

Ulterior reînscrierii, conform etapelor aprobate de Colegiu, AVAS va notifica cumpărătorul şi va trece la desfiinţarea contractului.

Vă reamintim că, urmare a neprezentării de către cumpărător a dovezilor îndeplinirii obligaţiilor investiţionale scadente, asumate prin contract, Colegiul Director al AVAS a hotărât:

·         executarea garanţiilor reale imobiliare constituite în favoarea AVAS asupra unui număr de 7.351.797 acţiuni emise de S.C. RODIPET S.A. (în prezent S.C. NETWORK PRESS CONCEPT S.A.) şi reînscrierea Autorităţii ca acţionar pentru acest pachet.

·         desfiinţarea cu daune interese a contractului, ca urmare a acţionării pactului comisoriu pentru nerealizarea de către cumpărător a obligaţiilor asumate prin contract. Daunele interese, în sumă minimă, constau în:

o        penalităţi calculate ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale în sumă de 1.905.499,512 RON;

o        penalităţi calculate ca urmare a nerealizării investiţiilor pentru dezvoltare în sumă de 375.232 Euro;

o        dividende încasate de cumpărător în perioada de valabilitate a contractului;

S.C. RODIPET S.A. Bucureşti a fost privatizată în anul 2003 prin semnarea unui contract de privatizare prin care S.C. MAGNAR TWO S.R.L. a achiziţionat 90.574 acţiuni reprezentând 100% din capitalul social al acestei companii.

În prezent, S.C. NETWORK PRESS CONCEPT S.A. (fosta S.C. RODIPET S.A.) se află în insolvenţă, ca urmare a cererii formulate de Regia Autonomă Monitorul Oficial.

Bucuresti, 30.04.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *