Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

AVAS a semnat contractul de privatizare pentru ITC

în cadrul unei tranzacţii de 27,5 mil. RON

AVAS a semnat contractul de vânzare-cumpărare, pentru pachetul de 185.733 acţiuni, reprezentând 69,92% din capitalul social al S.C. ITC Institutul pentru Tehnică de Calcul S.A. Bucureşti, cu ofertantul S.C. Transbordare Vagoane Marfă S.A. în consorţiu cu persona fizică Roşu Dorin Florin. Valoarea totală a tranzacţiei este de cca. 27,5 mil. lei, din care preţul pachetului de acţiuni este de 23.549.087,07 lei. Diferenţa de 4 mil. lei o reprezintă investiţiile tehnologice, de mediu şi capital de lucru asumate de cumpărător.

Investiţiile tehnologice, în valoare de 1.342.609 USD, vor fi efectuate în termen de 12 luni de la semnarea contractului iar infuzia de capital de lucru, in valoare de 313.545 USD, în maximum 6 luni. În cazul nerealizării investiţiilor la termen, cumpărătorul va suporta o penalitate de 10% din suma rămasă neinvestită.

În cazul nerealizării planului de afaceri, cumpărătorul va plăti AVAS o penalitate în cuantum de 10% din aportul în numerar.

Cumpărătorul şi-a asumat, printre altele, menţinerea pe o perioadă de cinci ani a celor 128 de salariaţi, plata datoriilor curente ale societăţii, menţinerea şi dezvoltarea obiectului actual de activitate al societăţii. În caz de nerespectare a acestor clauze, cumpărătorul va plăti AVAS, pentru fiecare dintre acestea, o penalitate de 10% din preţul pachetului de acţiuni.

Negocierea clauzelor contractuale s-a realizat cu respectarea tuturor prevederilor HG nr.2193/2004 prin care au fost aprobate Normele privind privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea.

 

Informaţii de background

Ceilalţi acţionari ai societăţii sunt SIF Muntenia cu 29,85% şi o persoană fizică ce deţine un procent de 0,22%.

Oferta iniţială de vânzare a acţiunilor S.C. ITC – Institutul pentru tehnică de Calcul S.A. Bucureşti a fost valabilă 180 de zile de la publicarea anunţului, respectiv 16.07.2007. Ulterior, oferta a fost prelungită succesiv, cu câte 30 de zile, conform legii, până în data de 13.12.2007.

Privatizarea s-a făcut prin metoda negociere cu selectie pe bază de oferte tehnice. În urma publicităţii realizate de AVAS pentru privatizarea societăţii, au fost cumpărate 37 de Dosare de prezentare şi au fost înregistrate 10 oferte de cumpărare. Din cei 10 ofertanţi:

Ø      cinci au fost eliminaţi pentru neîndeplinirea condiţiilor de precalificare:

·        B&K PRECISION CORPORATION;

·        SC GNIR HOLDING SA;

·        Consorţiul format din SC INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING SRL şi SC INTERACTIVE TECHNICAL SERVICES SA;

·        SC EEU SOFTWARE SRL;

·        Consorţiul VALMETEX-IT, format din SC VALMETEX SA, Florea Gheorghe, Dobrescu Radu Nicolae, Popescu D

Ø      şi cinci au trecut de etapa de precalificare:

·        Consorţiul ITC XXI, format din S.C. Softnet Services Srl, S.C. Amerilex Srl şi S.C. Felix IT S.A.;

·        S.C. Straero S.A.;

·        Consorţiul format din S.C. Transbordare Vagoane Marfă S.A. şi Roşu Dorin Florin;

·        Consorţiul format din Asociaţia PAS ITC, S.C. ITC Netwoerks Srl şi S.C. ICPE Electrocond Technologies S.A.;

·        Consorţiul format din S.C. Impuls Company Srl şi Cristian Nicolae.

În acest caz, departajarea ofertanţilor s-a făcut în baza unei grile de punctaj, întocmită în urma evaluării ofertelor tehnice şi financiare, ţinând cont de ponderea acestora, respectiv 60 % oferta tehnică şi 40 % oferta financiară.  Grila de punctaj a fost comunicată tuturor ofertanţilor prin Dosarul de prezentare pe care aceştia l-au achiziţionat pentru a putea participa la privatizarea societăţii.

Privatizarea institutelor de cercetare, inclusiv a S.C. ITC S.A. Bucureşti, se realizează prin metoda negocierii pe bază de oferte tehnice, conform prevederilor H.G. 2.193/2004,  coroborat cu legislaţia  în domeniul privatizării.

Selectarea consorţiului  format din S.C. Transbordare Vagoane Marfă S.A. şi Roşu Dorin Florin pentru continuarea negocierilor în vederea privatizării S.C. ITC S.A. Bucureşti  s-a făcut în baza acestei grile, ofertantul desemnat câştigător depunând cea  mai bună   ofertă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Precizăm că ofertantul selectat a îndeplinit condiţiile de precalificare, inclusiv cele privind experienţa în domeniu, S.C. Transbordare Vagoane Marfă S.A. şi Roşu Dorin Florin au participat în consorţiu, la privatizarea ITC, iar rolul unui consorţiu este tocmai acela de a îmbina experienţa cu potenţialul financiar.

Bucuresti, 27.12.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *