free download 78 travel guides written by experts

AVAS a selectat cea mai buna oferta pentru IPROCHIM

Luni, 10 martie 2008, în urma aplicării grilei de evaluare, AVAS a selectat cea mai bună ofertă depusă pentru privatizarea S.C. IPROCHIM S.A. Bucureşti. Este vorba despre oferta consorţiului format din Asociaţia Salariaţilor de Drept Privat AS-IPROCHIM, S.C. Proiect Bucureşti S.A. şi S.C. ARNO Capital SRL.

S.C. IPROCHIM S.A. a fost lansat la privatizare în data de 24 octombrie 2007, prin metoda negocierii cu selecţie pe bază de oferte tehnice, în baza prevederilor legislaţiei privatizării şi a H.G. 2193/2004. Conform H.G. 2193/2004, metoda de vânzare a institutelor de cercetare presupune evaluarea unei oferte care are două componente: o ofertă tehnică, care reprezintă 60% din punctajul total şi o ofertă financiară, care reprezintă 40% din punctajul total.

Ofertantul care a obţinut cel mai mare punctaj (87,053 puncte) şi cu care urmează să se negocieze clauzele contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni a avut o ofertă financiară de 301,396 lei/acţiune. Ofertantul clasat pe locul doi, cu 85,078 puncte, a avut o ofertă financiară de 600 lei/acţiune (Consorţiul format din S.C. GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A., S.C. GLOBAL PARTNER COM S.R.L. şi dl. HUBCĂ GHE).

Având în vedere legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, AVAS va notifica Comisia Europeană privitor la acest proces de privatizare, începerea negocierilor pentru contractul de vânzare-cumpărare fiind amânată până la primirea unui răspuns de la oficialii C.E.

Subliniem că pentru a alinia prevederile legislaţiei în domeniul privatizării la normele europene privind ajutorul de stat, inclusiv cele referitoare la trecerea în proprietate privată a institutelor de cercetare, AVAS a înaintat spre avizare ministerelor de resort un proiect de act normativ, dar acest proiect nu a fost avizat favorabil de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Informaţii de background

AVAS vinde 238.364 acţiuni reprezentând 72,99263 % din capitalul social. Societatea este specializată în activităţi de arhitectură, inginerie.

La data limită pentru depunerea documentelor de precalificare, de participare, a ofertei tehnice si financiare (29 noiembrie 2007), AVAS a înregistrat opt oferte pentru preluarea IPROCHIM S.A. Bucureşti, din partea:

·        Incer Plast S.A. Bucureşti;

·        Consorţiul format din S.C. Av-Rom Holding, S.C. Ramb Sistem, persoana fizică Constantinescu Micea şi persoana fizică Crişcov Iordan;

·        Consorţiul format din Asociaţia Salariaţilor A.S. Iprochim , Proiect Bucureşti şi S.C. Arno Capital SRL;

·        Consorţiul format din Grup Feroviar Român S.A., Global Partner Com SRL şi persoana fizică Hubcă Gheorghe;

·        S.C. ICEPRONAV S.A. Galaţi;

·        Consorţiul format din S.C. Uton S.A. Oneşti, Balkan Petroleum S.A. şi S.C. Expert Valuation SRL;

·        S.C. IPRONEF S.A. Bucureşti;

·        Consorţiul Ipromet –T format din IPROMET S.A. Bucureşti şi Complex Trivale 2005, Galaţi.

Precizăm că au fost achiziţionate 34 de Dosare de prezentare de către potenţialii investitori.

În urma verificării şi analizei documentelor depuse, pentru nerespectarea criteriilor de precalificare, comisia de privatizare a eliminat ofertantul S.C. ICEPRONAV S.A. Galaţi.  După etapa de analizare a documentelor de participare, a fost eliminat ofertantul Consorţiul format din S.C. UTON S.A. Oneşti, S.C. BALKAN PETROLEUM S.A. Bucureşti şi S.C. EXPERT VALUATION S.R.L. Bucureşti. Ultimul ofertant eliminat a fost Consorţiul format din AV ROM HOLDING S.R.L., S.C. RAMB SISTEM S.R.L., dl. Constantinescu Mircea şi dl. Crişcov Iordan, după punctarea ofertei tehnice.

Din opt ofertanţi care au depus documente pentru participare la negociere, la punctarea ofertei finale au rămas în competiţie cinci, ordinea de clasificare a acestora este următoarea:

·        Consorţiul format din ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR DE DREPT PRIVAT “AS – IPROCHIM”, S.C. PROIECT Bucureşti S.A., şi S.C. ARNO CAPITAL S.R.L. – 87,053 puncte;

·        Consorţiul format din S.C. GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A., S.C. GLOBAL PARTNER COM S.R.L. şi dl. HUBCĂ GHE. – 85,078 puncte;

·        S.C. INCERPLAST S.A. – 58,297 puncte;

·        S.C. IPRONEF S.A – 52,179 puncte;

·        Consorţiul “IPROMET – T” – 51,108 puncte.

Bucuresti, 12.03.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *