bucharest tech week 2021

AVAS a primit trei oferte pentru privatizarea INTEC Bucuresti

Luni, 13 august 2007, la sediul AVAS, au fost înregistrate trei oferte pentru cumpărarea pachetului de acţiuni reprezentând 70,11% din acţiunile INTEC S.A. Bucureşti. Ofertanţii interesaţi sunt:

·        Consortiul format din BG Management Consultants S.R.L. şi Dinescu Lucian;

·        Consortiul format din Atlassib, Utis Industries şi PAS INTEC 2004;

·        Consorţiul format din ICIT FIBRESIN şi Asandei Ion. Investitorii care au depus oferte vor putea participa la negociere doar dacă vor face dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii de precalificare:

1. inexistenţa sancţiunilor penale pentru săvârşirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte contravenţii şi infracţiuni prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare – criteriu eliminatoriu;

2. experienţă în domeniul cercetării-dezvoltării pentru ramura de stiinţă a societăţii comerciale de cercetare – dezvoltare sau pentru o ramură înrudită;

3. bonitate financiară şi capacitate de a prelua o nouă afacere.

Reamintim că AVAS a oferit, din nou, la vânzare, miercuri, 26 iulie 2007, acţiunile deţinute de stat la INTEC S.A. Bucureşti. Metoda de vânzare a celor 190.211 acţiuni, stabilită în conformitate cu prevederile H.G. 2.193/2004, este negocierea pe bază de oferte tehnice, în cadrul căreia oferta tehnică va deţine o pondere de 60%.

Colegiul Director al AVAS a aprobat prelungirea cu 30 de zile a ofertei de vânzare a pachetului de acţiuni deţinut la INTEC Bucureşti, respectiv până la 31 august 2007.

INTEC S.A. Bucureşti activează în domeniul cercetării şi dezvoltării în ştiinţe fizice şi naturale. Acţionarii societăţii sunt: AVAS – 70,11%, Aris Consult Invest S.R.L. – 29,52%, Dan Codescu – 0,37%.

Bucuresti, 13.08.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *