metalshow

AVAS a primit sase oferte pentru privatizarea MASTER S.A. Bucuresti

Pentru achiziţia pachetului de acţiuni reprezentând 66,6880% din capitalul social al institutului de cercetare MASTER S.A. Bucureşti s-au depus, la data limită, şase oferte. Investitorii care doresc să cumpere cele 344.873 acţiuni ofertate la vânzare sunt:

§         Consorţiul format din S.C. BRADY TRADE S.R.L. şi Tomescu Adrian, persoană fizică;

§         Consorţiul format din S.C. TOWER CONSULT INVEST S.R.L. şi Milan Dincă, persoană fizică;

§         Consorţiul format din IMPULS COMPANY S.R.L. şi Trentea Cristian Mircea, persoană fizică;

§         ICPE ELECTROCOND TEHNOLOGIES în consorţiu cu Pălălău Sorin, persoană fizică;

§         Consorţiul „VALMETEX – TEHNO”;

§         Consorţiul format din Asociaţia PAS MASTER şi S.C. RĂDĂCINI S.R.L. Bucureşti.

Pentru a putea participa la negociere, ofertanţii trebuie să prezinte dovada îndeplinirii cumulative a unor criterii de precalificare. În prezent, comisia de privatizare analizează documentele de precalificare depuse de ofertanţi.

Pachetul de acţiuni va fi vândut prin negociere cu selecţie pe bază de oferte tehnice, în cadrul căreia oferta tehnică va deţine o pondere de 60%. Procesul de privatizare urmăreşte protejarea institutelor de cercetare astfel încât ele să nu devină ţinta unor investitori care vor să facă alt tip de afacere decât cea de cercetare – dezvoltare. Ca urmare, trecerea în proprietate privată se va realiza în baza prevederilor legislaţiei în vigoare şi a H.G. nr. 2193/2004 pentru aprobarea Normelor privind privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea.

Informaţii de background:

Societatea comercială a fost lansată la privatizare în 16 ianuarie 2007. MASTER S.A. Bucureşti are ca obiect de activitate cercetarea – dezvoltarea în ştiinţe fizice şi naturale. Mai sunt acţionari la MASTER S.A. Bucureşti bănci şi/sau societăţi de investiţii financiare cu 33,2747% şi persoane fizice cu 0,0373%.

Criteriile de precalificare ce trebuie îndeplinite de către ofertanţi sunt:

1.                  inexistenţa sancţiunilor penale pentru săvârşirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte contravenţii şi infracţiuni prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare.

2.                  experienţă în domeniul cercetării-dezvoltării pentru ramura de ştiinţă a societăţii comerciale de cercetare – dezvoltare sau pentru o ramură înrudită.

3.                  bonitate financiară şi capacitate de a prelua o nouă afacere.

4.                  pot participa la privatizare numai persoanele fizice/juridice române sau străine, care în mod direct sau prin intermediul societăţilor la care sunt acţionari/asociaţi majoritari nu au înrăutăţit în mod vădit situaţia economico-financiară a unor societăţi comerciale, privatizate anterior, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate cu FPS şi/sau APAPS/AVAS.

Bucuresti, 22.2.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *