free download 78 travel guides written by experts

AVAS a numit administratorul provizoriu la Rodipet

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în baza prevederilor art. 41 alin. (3) din Legea nr. 137/2002, privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării cu modificările şi completările ulterioare, l-a numit pe domnul Cătălin Niţu, salariat AVAS, în calitate de administrator provizoriu la S.C. Network Press Concept S.A. Bucureşti (fosta S.C. RODIPET S.A. Bucureşti), până la convocarea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) societăţii pentru numirea noului Consiliu de Administraţie (CA).

În urma convocării AGA de către administratorul provizoriu, AVAS va mandata reprezentanţii săi în AGA să numească noul CA, din care vor face parte şi reprezentanţii Clubului Român de Presă, care a făcut următoarele propuneri:

    * Dan Apostolache, Director Distributie, Publimedia International;
    * Rodica Aron, Director Economic, Viata medicala;
    * Serban Barbato, Administrator unic, Media Sport Group;
    * Dan Manea, Director Executiv, Curierul National;
    * Hadrian Mateescu, Director Executiv, Adevarul Holding.

Informaţii de background

Drepturile şi responsabilităţile care îi revin administratorului provizoriu sunt cele conferite prin Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin dispoziţiile mandatelor emise conform prevederilor Legii nr. 137/2002 şi ale O.G. nr. 25/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În afară de convocarea AGA şi AGEA, administratorul provizoriu a fost mandatat de către AVAS:

o       să identifice in regim de urgenta si să transmită Autorităţii numele foştilor membri ai CA;

o       să transmită AVAS actul constitutiv al societăţii, cu toate actele adiţionale încheiate;

o       să transmită AVAS procesele verbale şi hotărârile AGA pe perioada în care societatea a fost privatizată;

o       să întocmească un raport privind constatările sale, în calitate de administrator provizoriu, asupra legalităţii deciziilor şi a modului de gestionare a patrimoniului societăţii in perioada în care aceasta a fost privatizată;

o       să propună AGA aprobarea efectuării unei expertize în vederea stabilirii eventualelor prejudicii cauzate AVAS şi/sau societăţii de către cumpărător.

Bucuresti, 22.07.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *