AVAS a luat masuri de restructurare pentru toate societatile

incluse pe OUG 3 / 2007

Pentru societăţile aflate sub incidenţa OUG 3 / 2007, termenul de aplicare a Legii 85 / 2006 a fost suspendat cu 6 luni, de la data intrării în vigoare a ordonanţei, în vederea realizării transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi activelor.

Pentru toate cele 28 de societăţi incluse pe lista anexă la OUG 3 / 2007, în funcţie de situaţia fiecăreia,  AVAS a iniţiat un program de măsuri, după cum urmează:
·        Pentru 2 societăţi sunt faza finală negocierile cu ofertanţii selectaţi, în vederea încheierii contractului de privatizare (Electroputere S.A. Craiova şi Şantierul Naval Mangalia);

·        Pentru o societate (Foradex S.A. Bucureşti), Colegiul Director al AVAS a dat mandat comisiei de privatizare pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

·        pentru 7 societăţi au fost aprobate programe de restructurare (Ciprom Ploiesti, Plafar Bucuresti, Construcţii Aeronautice Ghimbav, Uzina Mecanica Orăştie, trei filiale C.N. Romarm S.A.: Carfil S.A. Braşov, Fabrica de Arme Cugir S.A., Uzina Mecanică Cugir S.A.);

 

Programele de restructurare vizează punerea în aplicare a unui set de măsuri pentru achitarea datoriilor restante existente şi ieşirea din starea de insolvenţă prevăzuta de Legea nr. 85/2006. Până în acest moment, la aceste societăţi nu au fost puse în aplicare masuri care vizează vânzarea de active.

 

·        pentru 2 societăţi au fost elaborate şi sunt în curs de analiză programele de restructurare (Romaero S.A. Băneasa şi ICPSP S.A. Bucureşti – filială a C.N. Romarm S.A.);

·        pentru alte 2 societăţi s-au vândut sau se fac pregătiri pentru vânzarea de active în vederea ieşirii din starea de insolvenţă (Nicolina S.A. Iaşi şi Radioactiv Mineral Măgurele);

·        pentru 14 societăţi au fost aprobate programele de restructurare totală;

 

Programele de restructurare totala au prevăzut, în principal, următoarele măsuri:

Ø      disponibilizări de personal cu acordarea de plăţi compensatorii conform OUG nr. 116/2007.

Ø      vânzarea fluxurilor viabile prin lichidare voluntară.

 

Situaţia societăţilor cu Programul de restructurare totală:

Abrom Bîrlad – în 10.08.2007 a avut loc a treia licitaţie pentru vânzarea de active – nu s-a depus nici o ofertă, urmează o nouă licitaţie;

ICEFS Săvineşti – anunţul pentru organizarea licitaţiei de desemnare a lichidatorului este în curs de publicare;

Petrotrans Ploieşti – caietul de sarcini pentru licitaţia de desemnare a lichidatorului va fi întocmit după ce societatea va transmite dosarul de lichidare, în cursul acestei săptămâni;

Rulmentul Braşov – lichidarea voluntară a fost suspendată prin sentinţa civilă nr. 2652 / C / 11.07.2007 a Tribunalului Braşov, Secţia Comercială;

Terom Iaşi – urmează ca, în cel mai scurt timp, lichidatorul să publice anunţul privind vânzarea activelor societăţii;

Toptherm Ghimbav – joi, 16 august 2007, MAESTRO SPRL Constanţa a fost desemnat lichidatorul societăţii, în urma unei licitaţii;

Tractorul Braşov – a fost vândut activul Platforma industrială Tractorul (77.035.000 EURO, exclusiv TVA.), ansamblul de pachete de utilaje uzate (438.480 RON, exclusiv TVA) şi pachetele de creanţe (185.514,1 RON, exclusiv TVA);

UVCP Tr. Măgurele – anunţul pentru organizarea licitaţiei de desemnare a lichidatorului este în curs de publicare;

Menarom Galaţi – în urma licitaţiei de luni, 20 august 2007, pentru vânzarea activului funcţional al societăţii, a fost declarat adjudecatar firma EURO P.E.C. din Galaţi, care a oferit cel mai bun preţ, respectiv 17.668.680 RON, exclusiv TVA, în cadrul primei etape a licitaţiei.

 

Platforma Nitramonia Făgăraş – vineri, 17 august 2007, Adunările Generale Extraordinare ale Acţionarilor Nitrofertilizer S.A., Nitroexplosives S.A., Nitroservice S.A., Nitrotrans S.A. şi Nitrocontrol S.A., au adoptat hotărârea de dizolvare şi lichidare voluntară a acestor societăţi comerciale. Cu aceeaşi ocazie au fost aprobate şi programele de restructurare totală ale acestor companii, programe ce au fost, în prealabil, aprobate de conducerea AVAS.

Vă reamintim că intenţia AVAS pentru societăţile aflate sub incidenţa OUG 3 / 2007, pentru care termenul de aplicare a Legii 85 / 2006 a fost suspendat cu 6 luni, de la data intrării în vigoare a ordonanţei, a fost de a transfera dreptul de proprietate asupra acţiunilor şi activelor, prin lichidare voluntară sau privatizare. Menţionăm că acest termen a încetat pe 15 august 2007.

OUG 3 / 2007 a completat strategia AVAS, conform principiilor agreate încă din 29 noiembrie 2006 de către Comisia Europeană, privind privatizarea / restructurarea şi lichidarea voluntară a societăţilor din portofoliu cu impact semnificativ social, economic sau de mediu.

Menţionăm că, din punct de vedere al consecinţelor economice, lichidarea voluntară conform OUG 3 / 2007 este o alternativă preferabilă insolvenţei întrucât se defăşoară mult mai rapid şi asigură un grad mai mare de recuperare a creanţelor, concomitent cu posibilitatea implementării măsurilor de protecţie socială reglementate de OUG 116 / 2006.

Bucuresti, 22.08.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *