free download 78 travel guides written by experts

AVAS a initiat un proiect legislativ pentru privatizarea Societatii Nationale a Sarii S.A.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a iniţiat un proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea Strategiei de restructurare şi privatizare a Societăţii Naţionale a Sării S.A. Proiectul de act normativ a fost transmis spre avizare către ministerele de resort şi a fost postat şi pe site-ul instituţiei pentru dezbatere publică (www.avas.gov.ro), în vederea acordării posibilităţii cetăţenilor, reprezentanţilor societăţii civile, de a formula propuneri şi observaţii.

Situaţia internaţională existentă în domeniul extracţiei, prelucrării şi comercializării sării este dificilă, acest sector confruntându-se cu o supracapacitate de producţie şi cu creşterea substanţială a costurilor de transport. În baza unor analize efectuate de  către companie, în colaborare cu Societatea Generală  a  Experţilor Tehnici S.A.,  societate de evaluare, independentă, a rezultat necesitatea restructurării societăţii, în vederea vânzării de active. Restructurarea societăţii va trebui să ducă la mărirea siguranţei în exploatare şi modernizare a activităţilor care rămân în societate după vânzarea activelor viabile.

În acest context, ţinând cont şi de expansiune agresivă a concurenţilor din regiune, AVAS a propus realizarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a Sării S.A., precedat de un program de restructurare prin vânzarea unor active care formează activităţi rentabile, urmând ca sumele obţinute să fie folosite de societate pentru restructurarea activităţilor nerentabile.

Conform propunerilor din Strategia de restructurare şi privatizare a Societăţii Naţionale a Sării S.A., în scopul creşterii eficienţei economice şi maximizării veniturilor obţinute din privatizare, al atragerii de investiţii tehnologice şi de mediu, precum şi pentru evitarea creării de monopoluri private în producţia şi comercializarea sării soluţie, cu consecinţe negative asupra consumatorilor captivi, restructurarea se va realiza prin:

a) vânzarea de active – se vor scoate la vânzare bunuri/ansambluri de bunuri care formează  “module” de activităţi rentabile, independente din punct de vedere funcţional;

b) restructurarea tehnologică – are ca scop rentabilizarea activităţilor rămase în societate după vânzarea de active, realizarea investiţiilor de mediu necesare în vederea respectării legislaţiei în domeniul protecţiei  muncii şi al gospodăririi apelor, precum şi pentru reconstrucţia ecologică a perimetrelor.

Conform analizelor de oportunitate realizate de societate cu sprijinul experţilor independenţi, activele care rămân în patrimoniul Societăţii Naţionale a Sării ar putea fi:
·        feldspat – Rm.Vâlcea;
·        sare gemă – Rm. Vâlcea;
·        sare gemă – Ocna Dej;
·        sare recristalizată, turism – Cacica;
·        sediul central – birouri.

Din punct de vedere macroeconomic, în urma realizării procesului de restructurare vor fi create condiţiile pentru creşterea atractivităţii la vânzarea unor unităţi, active independente, cu rol important în economia unei regiuni. Vânzarea activelor în cadrul procesului de restructurare se va realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Cumpărătorul va prelua obligaţiile şi răspunderile de mediu aferente activităţii care se externalizează, conform prevederilor legale în materia protecţiei mediului şi a gospodăririi apelor.

După finalizarea procesului de restructurare, acţiunile aparţinând AVAS vor fi vândute prin metoda licitaţiei competitive, cel puţin la valoarea de ofertă stabilită prin raport de evaluare întocmit de către un expert independent.

Având în vedere importanţa strategică a societăţii, prin ordin al preşedintelui AVAS va fi nominalizată o comisie de licitaţie pentru realizarea procesului de privatizare, în vedere realizării procesului de privatizare, alcătuită din reprezentanţi ai Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, ai Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Bucuresti, 27.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *