free download 78 travel guides written by experts

AVAS a hotarat neincheierea contractului de privatizare a IPROCHIM Bucuresti

Colegiul Director al AVAS a hotărât să nu încheie contractul de privatizare a S.C. IPROCHIM S.A. Bucureşti cu ofertantul selectat, respectiv consorţiul format din Asociaţia Salariaţilor de Drept Privat AS-IPROCHIM, S.C. Proiect Bucureşti S.A. şi S.C. ARNO Capital SRL.

Comisia Europeană a recomandat autorităţilor române ca în procesele de privatizare să nu includă condiţii care pot reduce preţul, implicând, în felul acesta, elemente de ajutor de stat.

În urma analizei procesului de privatizare a rezultat faptul că existenţa unor condiţionalităţi şi procesul de selecţie a ofertanţilor pe baza grilei de punctaj au condus la posibilitatea oferirii unui preţ mai mic de către ofertantul declarat câştigător. Ca urmare, în procesul de privatizare sunt implicate elemente de ajutor de stat.

Art. 3 alin. 1 din O.U.G. nr. 117/2006 cu modificările şi completările ulterioare dispune ca: „(1) Ajutorul de stat nou, supus obligaţiei de notificare, nu poate fi acordat decât după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat.”

Având în vedere faptul că prin notificarea acestei tranzacţii către Comisia Europeană procedurile de autorizare s-ar putea întinde pe o perioadă mai lungă de timp, procesul de privatizare a S.C. IPROCHIM S.A. Bucureşti ar putea fi blocat fără a exista siguranţa autorizării ajutorului de stat.

În aceste condiţii, AVAS  a luat hotărârea neîncheierii contractului de privatizare în baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 137/2002 conform căruia: „Instituţia publică implicată este singura autoritate competentă să decidă asupra oportunităţii încheierii contractului de vânzare – cumpărare de acţiuni având în vedere pe lângă preţ şi celelalte elemente care compun oferta de cumpărare.”.

Bucuresti, 20.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *