free download 78 travel guides written by experts

AVAS a finalizat privatizarea S.C. Splai S.A. Bucuresti

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a finalizat privatizarea S.C. PC Splai S.A. Bucureşti prin transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor societăţii către cumpărătorul S.C. Eurowest Imob Consulting SRL, ca urmare a plăţii integrale a sumei de 2.898.561 lei.

În cursul zilei de vineri, 27 martie a.c., AVAS a semnat contractul de vânzare-cumpărare pentru pachetul de 206.054 acţiuni, reprezentând 70,21% din capitalul social.

S.C. PC Splai S.A. Bucureşti nu deţine titluri de proprietate asupra celor două terenuri pe care le are în folosinţă în capitală (terenurile în suprafaţă de cca. 54.000 mp sunt în litigiu cu Primăria Municipiului Bucureşti).

În conformitate cu art. 12 din Legea 137 / 2002, cu modificările şi completările ulterioare, după obţinerea titlurilor de proprietate asupra terenurilor, societatea va majora capitalul social cu valoarea acestora în favoarea AVAS, care va redeveni acţionar cu o cotă corespunzătoare cu valoarea de piaţă a terenurilor. Ulterior, Autoritatea va putea înstrăina acţiunile rezultate în urma majorării de capital, S.C. Eurowest Imob Consulting SRL având un drept de preferinţă la cumpărare, conform legii.

Privatizarea S.C. PC Splai S.A. s-a realizat prin metoda licitaţiei cu strigare. La data limită pentru înscrierea la licitaţie sau înscris doi ofertanţi: S.C. Manor Center SRL şi S.C. Eurowest Imob Consulting SRL. În urma desfăşurării licitaţiei cu strigare adjudecatar a fost declarat ofertantul S.C. Eurowest Imob Consulting SRL.

Precizăm că este a treia încercare de privatizare, după ce contractele semnate au fost desfiinţate ca urmare a neplăţii preţului de către cumpărători.

Bucuresti, 06.04.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *