free download 78 travel guides written by experts

AVAS a decis ca S.C. METALURGICA REGHIN S.A. Reghin si-a finalizat Programul de restructurare

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a luat în analiză modul de realizare a măsurilor din Programul de Restructurare pentru S.C. METALURGICA REGHIN S.A. Reghin.

Programul de restructurare la această societate comercială a inclus patru tipuri de măsuri, respectiv măsuri privind restructurarea organizatorică şi tehnologică, restructurarea de mediu şi restructurarea financiară. Programul a fost asumat pe perioada 2004 – 2008.

Ajutorul de stat acordat S.C. METALURGICA REGHIN S.A. Reghin a fost autorizat prin Decizia Consiliului Concurentei nr. 143/21.06.2006, în baza unui program de restructurare asumat de societate şi de cumpărător.

Odată cu autorizarea ajutorului de stat pentru restructurare, Consiliul Concurenţei a impus următoarele restricţii:

a)      societatea este obligată să implementeze în totalitate programul de restructurare;

b)      societatea îşi va reduce capacităţile de producţie până în anul 2009 conform programului de restructurare asumat;

c)      societatea nu va comercializa produse siderurgice care se regăsesc în Anexa 1 a Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 165 din 17/03/2003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

În urma analizei efectuate, AVAS a constatat că societatea şi-a realizat în totalitate măsurile de restructurare prevăzute în Programul de restructurare aprobat. Cu toate acestea, mai sunt de acordat societăţii eşalonări la plata creanţelor fiscale preluate de AVAS în baza OUG nr. 95/2003 reprezentând obligaţii, dobânzi şi penalităţi aferente contribuţiei la FNUASS. Precizăm că în cuantumul ajutorului de stat nu sunt incluse eşalonările la plată deoarece, conform evaluării făcute de MFP privind ajutorul de stat acordat societăţii şi adresei Ministerul Finanţelor Publice, eşalonarea la plată nu a fost considerată ajutor de stat.

Ca urmare, conducerea AVAS a decis încetarea monitorizării măsurilor din Programul de restructurare al S.C. METALURGICA REGHIN S.A. Reghin, cu excepţia măsurii de restructurare financiară în sarcina AVAS de a acorda eşalonarea la plată a creanţei fiscale preluate de Autoritate de la Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate.

Activitatea principală a societăţii este reprezentată de producţia de piese şi accesorii auto pentru autovehicule şi motoare de autovehicule şi de articole turnate din fontă şi oţel. Articolele turnate din fontă şi oţel produse de S.C. METALURGICA REGHIN S.A. Reghin, definite conform nomenclatorului european combinat nu se încadrează în nici unul dintre produsele specifice sectorului siderurgic, aşa cum este definit  în anexa nr. 1 din Regulamentul multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii, în concluzie societatea putea beneficia de ajutor de stat pentru restructurare.

Reamintim că S.C. METALURGICA REGHIN S.A. Reghin a fost privatizată în 2003, prin vânzarea unui pachet de 96,3912% către S.C. LAZĂR S.R.L. Reghin.

Bucuresti, 01.02.2010

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *