free download 78 travel guides written by experts

Au început pregatirile pentru conferința ICOMECYME

INCDMTM Bucureşti, în calitate de organizator principal, anunță organizarea în datele de 7-8 septembrie, a Conferinței Internaționale de Mecatronică și Cyber-Mixmechatronică – ICOMECYME, în capitala României, București.

Conferința va facilita interacțiunea și schimbul de experiență și de bune practici între experți în universități, institute de cercetare și companii private și va reprezenta o mare oportunitate de a stimula inovația și conștientizarea în rândul reprezentanților mediului economic asupra importanței rezultatelor cercetării și transferul de tehnologie în sectorul privat, după cum se menționează, de asemenea, în cadrul „Orizont 2020″.

INCDMTM logo

Evenimentul va beneficia de înaltul patronaj al Ministerului Român al Cercetării și Inovării, al Academiei Române și al Academiei de Științe Tehnice din România.

Toate lucrările conferinței vor fi incluse în Volumul de Lucrări, iar cele evaluate vor fi listate în revista în limba engleză «International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics – IJOMAM» (www.ijomam.com), care este indexată în SCOPUS, EBSCO și ProQuest.

Principalele teme abordate de ICOMECYME Conferința internațională sunt:
• Mecatronică integrată;
• Integronică și adaptronică;
• Cyber-mecatronică și cyber-mixmechatronică;
• Claytronică și claytronică cibernetică;
• Mecanică aplicată;
• Siteme mecatronice high-tech, sisteme micro-mecatronice și nano-mecatronice;
• Procese mecatronice de producție și control integrat inteligent;
• Robotică, micro-robotică și nano-robotică;
• Modelare și simulare;
• Imagistică și prelucrarea imaginii pe computer;
• Sisteme inteligente bio-medicale și bio-mecatronice;
• MEMS și NEMS;
• Materiale noi;
• Monitorizarea rețelelor de apă;
• Transferul de tehnologie mecatronică în industrie;
• Nano-chimie, chimie fizică a sistemelor biologice;
• Micro-Nanotehnologie;
• Optimizarea sistemelor.

Limba conferinței va fi engleza.

Detalii suplimentare vor fi disponibile în curând. Vă rugăm să ne contactați la adresa incdmtm@incdmtm.ro pentru orice întrebări suplimentare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *