free download 78 travel guides written by experts

Au fost semnate primele acorduri pentru Asistență Tehnică și pentru Fondul pentru relații bilaterale aferente granturilor SEE și norvegiene 2014-2021

La mai puțin de un an de la semnarea Memorandumurilor de Înțelegere privind implementarea mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021, moment ce a marcat finalizarea negocierilor între România și statele donatoare, doamna Rovana Plumb, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, a semnat astăzi, 23 august 2017, primele două acorduri pentru România. Este vorba despre Acordul privind Fondul pentru Relații Bilaterale și cel pentru finanțarea Asistenței Tehnice.

Acordurile care intră în vigoare astăzi prevăd asigurarea finanţării necesare acoperirii costurilor României pentru implementarea mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2021 prin intermediul asistenței tehnice, respectiv întărirea relațiilor bilaterale între statele donatoare și România, prin Fondul pentru relații bilaterale.

MDRAPFE logo

Conform prevederilor Memorandumurilor de Înțelegere privind implementarea mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021 (Anexa B), România beneficiază pentru perioada de programare 2014-2021 de o asistență tehnică în valoare de 3.000.000 euro (SEE: 1.500.000 Euro, Norvegia: 1.500.000 Euro, 100% grant) și de un fond pentru relații bilaterale în valoare de 10.050.000 Euro (SEE: 5.504.000 Euro, Norvegia: 4.546.000 Euro, 100% grant).

În perioada următoare, Punctul Național de Contact împreună cu Oficiul Mecanismului Financiar vor agrea calendarul de implementare a granturilor acordate prin cele două acorduri.

Informații suplimentare pot fi găsite pe paginile www.eeagrants.ro și www.eeagrants.org.

Despre Granturile SEE și Norvegiene

Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și consolidarea relațiilor bilaterale între statele beneficiare și cele donatoare.

În cadrul perioadei de programare 2014-2021, România beneficiază, de o alocare de 502,5 milioane euro, ce sprijină proiecte în domenii precum dezvoltare locală și combaterea sărăciei, îmbunătățirea situației romilor, sănătate publică, inovare, mediu de afaceri și IMM-uri, sectorul ONG, cercetare și educație, eficiență energetică, energie regenerabilă și mediu, patrimoniu și schimb cultural, justiție, servicii corecționale și afaceri interne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *