creative night talks

Atos – Patru direcții strategice pentru redresarea companiilor după criza COVID-19

Atos, lider global în transformarea digitală, a identificat patru direcții strategice necesare oricărei companii în procesul de redresare după criza COVID-19. Prezentate pe larg în cadrul unui raport realizat de Comunitatea Științifică Atos, acestea se bazează pe lecțiile tehnologice învățate în timpul pandemiei și abordează provocări legate de sustenabilitate, încredere și valori colective.

„Desigur, nu există un soluție universală care să ne asigure că firmele își vor reveni cu succes după criza pandemică, însă credem că există patru imperative care trebuie abordate de oricare companie în acest sens. Acestea sunt derivate din semnele distinctive ale acelor companii care au prosperat în ultimele luni, respectiv din răspunsurile necesare la condițiile socio-economice cu care ne confruntăm”, a declarat Elie Girard, Chief Executive Officer Atos.

Utilizarea eficientă a tehnologiei

Marile companii și departamentele guvernamentale cheltuiesc, de obicei, între 60% și 70% din bugetele IT pentru operarea și întreținerea sistemelor vechi, tradiționale, fapt ce reflectă o lipsă de agilitate și inovație, iar în multe cazuri poate prezenta și un risc de securitate cibernetică. De altfel, nivelul de fraudă a crescut exponențial în ultimul an, direct proporțional cu accelerarea digitalizării. Așadar, avem de-a face cu un dublu risc – acela ca firmele să fie afectate negativ fie prin ignorarea vulnerabilităților legate de partea cibernetică, fie printr-o abordare excesiv de prudentă în adoptarea soluțiilor digitale.

Atos logo

În acest sens, specialiștii Atos consideră că utilizarea eficientă a tehnologiei, respectiv o abordare cuprinzătoare a oportunităților și provocărilor digitalului, reprezintă una dintre direcțiile necesare pentru revenirea din criză. Astfel, companiile – dar și societatea la nivel general – trebuie să obțină un grad înalt de cunoaștere a soluțiilor tehnologice adecvate, a căror implementare să ofere oportunități concrete de transformare a business-ului.

Facilitarea fluxului de lucru

Întrucât modul de lucru s-a schimbat radical în timpul pandemiei, multe organizații au raportat îmbunătățiri ale productivității angajaților ca urmare a muncii de acasă. Se pune problema, însă, dacă această situație poate fi susținută pe termen lung. Astfel, specialiștii Atos susțin facilitarea fluxului de lucru prin exploatarea adecvată a tehnologiilor digitale, până la punctul în care tehnologia de bază este atât de bine integrată încât devine insesizabilă. Astfel, se poate obține un mod de operare ușor adaptabil la cerere, care oferă bazele unei productivități optime fără costuri suplimentare și, totodată, simplifică comunicarea, colaborarea și schimbul de informații.

Valorificarea datelor într-un mod echitabil

Potrivit specialiștilor Atos, pentru o creștere semnificativă și sustenabilă companiile trebuie să adopte o mentalitate colaborativă referitor la exploatarea capitalului de date. Experiența pandemiei a demonstrat în mod clar valoarea schimbului de date, fie la nivel individual, în ceea ce privește disponibilitatea de a participa la programe de testare și urmărire pe scară largă, fie la nivel de organizații, în ceea ce privește colaborarea globală pentru dezvoltarea vaccinului. Beneficiile pe care le-a adus o astfel de deschidere într-un moment de criză au determinat, inevitabil, o schimbare în atitudinea față de deținerea și partajarea datelor, care se va menține pe termen lung. De altfel, cercetările arată că ecosistemele digitale ar putea valora peste 60 de miliarde de dolari până în 2025, respectiv peste 30% din veniturile corporative globale.

Specialiștii Atos sunt de părere că în era digitală post-COVID-19 trebuie implementat conceptul de valorificare echitabilă a datelor. Astfel, este importantă respectarea standardelor relevante și cele mai bune practici acceptate nu doar din perspectiva protecției datelor, ci și în ceea ce privește utilizarea etică a datelor și a sistemelor conexe. Așadar, este extrem de important pentru industrie să se asigure că toate standardele care apar sunt bine echilibrate și implementate într-un ecosistem de parteneri.

Fixarea unor obiective de sustenabilitate

Decarbonizarea

Potrivit specialiștilor Atos, atunci când planificăm o redresare din criză nu putem ignora amenințarea continuă a schimbărilor climatice. Astfel, chiar dacă tehnologiile digitale pot fi responsabile pentru aproximativ 4% din totalul emisiilor globale de CO2, ele au și potențialul de a reduce gazele cu efect de seră cu până la 20%. În acest sens, trebuie să aliniem viitoarele strategii de dezvoltare și distribuție a produselor la principiile economiei circulare de reutilizare, așa cum fac deja unele companii de top. Iar printr-o acțiune decisivă și colectivă putem spera că gazele cu efect de seră atmosferică pot fi reduse la un nivel la care va începe inversarea creșterii temperaturilor la suprafața globului.

Wellbeing

Bunăstarea angajaților a reprezentat o direcție importantă pentru companii în timpul pandemiei, iar odată cu pregătirea pentru “noul normal” aceasta ar trebui să rămână prioritară. Astfel, companiile ar trebui să fie pregătite să investească în facilități fizice, care să vină în susținerea sistemului work-from-home, precum și să ia în considerare modul în care se va schimba cultura companiei, identificând noi modalități creative de a prezenta și încuraja practici de lucru eficiente. Acest lucru ar putea fi realizat prin direcții precum: construirea de echipe în care membrii să se sprijine reciproc în mod activ, asigurarea unei culturi a comunicării deschise și oneste, trecerea de la stiluri de conducere autoritare la cele colaborative etc.

Diversitate și includere

Companiile trebuie să depună eforturi pentru a susține diversitatea, atât prin forța de muncă directă, cât și la nivelul lanțurilor de aprovizionare și rețelelor de parteneri pe care le angajează. Când sunt implementate în mod adecvat, tehnologiile digitale pot fi și un facilitator al diversității.

Securitate și încredere

Într-o perioadă în care datele au o valoare din ce în ce mai mare, securitatea și încrederea digitală capătă o importanță specială. În acest sens, specialiștii Atos încurajează atât rezolvarea rapidă a problemelor de securitate tehnică a implementărilor digitale, cât și încrederea în soluțiile tehnologice și utilizarea lor continuă.

Raportul integral Preparing for the rebound after the COVID-19 crisis poate fi accesat aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *