metalshow

Atelier360 lanseaza website-ul proiectului si pagina de facebook

Mercury 360Atelier360, programul de stagii de practică derulat în cadrul proiectului „Industrii creative pentru patrimoniu. Stagii de practică de excelență în domeniile: științe ale comunicării, științe umaniste și arte” – POSDRU/189/2.1/G/156096, lansează platforma de comunicare online (website și pagină de facebook). Proiectul este implementat de agenția de publicitate Mercury360 Communications, în parteneriat cu Universitatea din București, în perioada iulie 2015 – decembrie 2015.

Website-ul proiectului, www.atelier-360.ro, reprezintă instrumentul principal de comunicare cu studenții, funcționând totodată drept mijloc de recrutare pentru stagiile de practică oferite în domeniul industriilor creative și al patrimoniul cultural, mai exact în: publicitate, fotografie, film, grafică, web-design și multimedia, documentare-cercetare în arhive de patrimoniu material și arhive digitale. Pentru înscrierea în procesul de selecție, studenții vor completa la secțiunea „Stagii de practică” din site un formular on-line, în care vor preciza opțiunea pentru stagiu; la aceeași rubrică, vor putea încărca un CV sau un portofoliu de lucrări (pentru domeniul Arte).

De asemenea, urmărind site-ul, studenții vor avea posibilitatea să se informeze cu privire la desfășurarea stagiilor de practică și a sesiunilor de consiliere și să afle care sunt evenimentele organizate pentru ei pe durata proiectului.

Site-ul va asigura totodată platforma de prezentare a rezultatelor stagiilor, respectiv o campanie de rebranding cultural, o expoziție de fotografie documentară, o expoziție de carte-obiect, un film documentar, arhive de date științifice. Tot în cadrul secțiunii Rezultate proiect, publicul larg va regăsi la o expoziție de fotografie testimonială despre stagii și un catalog de prezentare, precum și un Ghid pentru proiecte în industrii creative.

Ulterior, instituțiile partenere vor putea dezvolta noi proiecte, în baza experienței comune și a modelelor de bune practici deja constituite.

Pagina facebook.com/atelier-360 va promova activitățile proiectului și va servi ca instrument de comunicare în timp real, pentru întreaga perioadă. Aici se vor regăsi informații concrete despre stagiile de practică (rezultatele procesului de selecție, programul stagiilor la partenerii de practică, candidații selectaționați etc.), despre sesiunile de consiliere, precum și fotografii cu studenții-stagiari, dar și articole de interes, care îi vor ajuta în consolidarea carierei.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013. Investeşte în oameni!, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Bucuresti, 18.09.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *