Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

AT KEARNEY GmbH este consultantul financiar pentru privatizarea

ANTIBIOTICE Iaşi

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a semnat contractul de consultanţă pentru angajarea serviciilor unui consultant financiar pentru privatizarea S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iaşi cu firma AT KEARNEY GmbH. Valoarea contractului de consultanţă este de 345.000 Euro, fără TVA.
Iniţierea procesului de selecţie a unui consultant financiar pentru procesul de privatizare a societăţii ieşene a avut la bază următoarele consideraţii:

·        ANTIBIOTICE S.A. Iaşi este o societate de interes naţional;

·        unul dintre obiectivele AVAS cu privire la această companie este de a obţine o maximizare a preţului de vânzare a pachetului de acţiuni deţinut de stat prin utilizarea unei metode de privatizare cât mai adecvate acestui scop;

·        se doreşte atragerea unor investitori strategici (împreună sau fără investitori de portofoliu) în măsură să asigure societăţii comerciale un investitor puternic, bine orientat comercial, care să furnizeze un management performant, tehnologie modernă, investiţii, măsuri de protecţia mediului şi protecţie socială, precum şi acces la pieţele de capital;

·        intenţia A.V.A.S. de a asigura desfăşurarea procesului de privatizare în condiţii de maximă transparenţă şi egalitate de tratament între potenţialii ofertanţi.

Reamintim că, în luna martie 2007, Autoritatea pentru Valorificare Activelor Statului a transmis spre publicare în Monitorul Oficial, partea a VI-a – Achiziţii Publice, anunţul de participare la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică privind servicii de consultanţă financiară pentru stabilirea strategiei de privatizare a S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iaşi. Conform prevederilor OUG 34 / 2006, anunţul a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice – SEAP (www.e-licitatii.ro) şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Vineri, 20 aprilie 2007, ora 11, la data limită de depunere a ofertelor pentru selectarea consultantului financiar pentru privatizarea S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iaşi, AVAS a înregistrat două oferte din partea: AT KEARNEY GmbH şi a Consorţiului ALPHA BANK.

Ofertele tehnice ale celor doi ofertanţi au fost identice, ele răspunzând solicitărilor din caietul de sarcini. Ca urmare, negocierile cu cele două firme s-au purtat doar pe marginea ofertei financiare a fiecărui ofertant. Prin anunţul de participare la procedura de atribuire, plafonul stabilit de AVAS pentru achiziţia serviciilor de consultanţă, respectiv 350.000 Euro, fără TVA. Consorţiului ALPHA BANK a depus o ofertă cu mult peste plafonul stabilit de Autoritate, iar AT KEARNEY GmbH a avut o ofertă mai mică decât plafonul AVAS. Având în vedere faptul că doar AT KEARNEY GmbH a înaintat o ofertă mai mică decât plafonul stabilit prin caietul de sarcini pentru achiziţia serviciilor de consultanţă, această ofertă a fost declarată admisibilă.

Procesul de selecţie s-a realizat în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, iar criteriile de calificare au vizat situaţia personală, economico-financiară precum şi capacitatea tehnică si profesională a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă şi au fost prezentate în documentaţia de atribuire.

Bucuresti, 7.08.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *