free download 78 travel guides written by experts

Asociaţia “Registrul Roman de Lobby” propune practicienilor sa adere la Codul de Etica

al Activitatilor de Lobby

Pentru a promova un comportament etic în activitatea de influențare a politicilor publice, Asociaţia “Registrul Român de Lobby” propune practicienilor să adere la Codul de Etică al Activităților de Lobby

Înființată în 2010, cu scopul de a contribui la promovarea activităților de lobby și advocacy ca parte integrantă a procesului democratic, Asociația “Registrul Român de Lobby” oferă practicienilor cadrul necesar de autoreglementare, creând și adoptând Codul de Etică al Activităților de Lobby, pentru a asigura orientări de bază și standarde pentru conduita reprezentanților grupurilor de interese.

”Activitatea de reprezentare a intereselor este un drept legitim garantat prin constituție, dar în aceeași măsură grupurile de interese trebuie să aibă obligativitatea de a acționa întotdeauna etic și moral în relațiile lor cu toate părțile”, a declarat Laura Florea, Președinte ARRL.

Ca și la nivelul instituțiilor europene, acționând conform Codului de Etică și desfășurând activități transparente, grupurile de interese profesionale și de lobby ajută la menținerea și creșterea încrederii publice, a încrederii în instituțiile democratice și a procesului de înfăptuire a politicii publice în România. Structurat în nouă articole, Codul obligă semnatarii la integritate, transparență, acuratețe, confidențialitate, profesionalism, la eliminarea conflictelor de interese, la respectarea instituțiilor publice în fața cărora reprezintă și la depunerea de eforturi pentru educarea publicului cu privire la dreptul constituțional de petiționare.

Totodată, ARRL lansează Registrul Reprezentanţilor Grupurilor de Interese din România, inspirat de modelul Registrului deschis pe lângă Comisia Europeană. Înscrierea în Registru este voluntară, acesta fiind deschis nu doar membrilor asociației, ci tuturor celor care desfăsoară activităţi de reprezentare a intereselor pe lângă instituțiile publice din România. Registrul este on-line și public pe site-ul Asociației, și presupune obligativitatea semnării Codului de Etică adoptat de Asociație.

Despre Asociaţia Registrul Român de Lobby

ARRL a fost înfiinţată în iunie 2010 cu scopul de a contribui la popularizarea și promovarea activităţii de lobby, văzută ca fiind o activitate multidisciplinară, ce implică cunostinţe juridice, economice, sociologice și de comunicare. ARRL funcţionează ca persoană juridică de drept privat, cu caracter nonprofit, neguvernamentală, autonomă și apolitică. ARRL are ca membri opt companii de consultanţă în domeniu.

Mai multe detalii gasiti pe: www.registruldelobby.ro.

Bucuresti, 16.02.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *