Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Anunţ ad-hoc: cash flow disponibil preliminar pentru segmentul auto al BMW AG în trimestrul al treilea 2020 peste aşteptările pieţei

Bucureşti/München. În trimestrul al treilea, cash flow disponibil preliminar pentru segmentul auto al BMW AG urcă la 3,065 miliarde de euro (anul anterior: 714 milioane €) şi astfel depăşeşte actualele aşteptări ale pieţei.

Acest lucru s-a datorat în special unei redresări mai rapide pe mai multe pieţe, ceea ce a dus la o creştere mai mare a vânzărilor. În plus, un management concentrat a dus la optimizarea capitalului circulant şi la o reducere suplimentară a costurilor fixe şi a capitalului de cheltuieli.

Impactul acestei evoluţii asupra cash flow disponibil pentru segmentul auto pentru întregul an va fi comunicat odată cu lansarea declaraţiei trimestriale la 30 septembrie 2020.

Previziunile anterioare privind câştigurile pentru fiecare segment şi companie rămân neschimbate.

BMW AG

Perturbarea economică cauzată de pandemia de coronavirus continuă să afecteze în mod semnificativ prognozele şi, prin urmare, conduce la o incertitudine considerabilă în furnizarea unei perspective precise.

La 4 noiembrie 2020, BMW AG va publica detalii suplimentare cu privire la rezultatele celui de-al treilea trimestru 2020.

Definiţia cash flow disponibil este furnizată la pagina 244 din Raportul Anual 2019 al BMW Group. Capitalul circulant cuprinde stocuri, precum şi creanţe comerciale şi datorii comerciale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *