Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Antitrust: Comisia lanseaza o consultare privind proiectul de orientari

pentru schema de debitare directă în cadrul zonei unice de plăţi în euro (SEPA)

Comisia Europeană a invitat părţile interesate să prezinte comentarii privind un document de lucru al Comisiei care îşi propune să ofere orientări suplimentare participanţilor la schema de debitare directă SEPA (SDD), pentru a se asigura că acordurile colective de finanţare aplicate în cadrul acestei scheme sunt conforme cu normele în materie de concurenţă din Tratatul CE. Schema SDD, lansată de către Consiliul European al Plăţilor (EPC) la 2 noiembrie 2009, permite consumatorilor şi întreprinderilor, pentru prima dată, să utilizeze un sistem pan-european de operaţiuni transfrontaliere de debitare directă. Documentul de lucru vine în completarea indicaţiilor privind normele de concurenţă deja prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind plăţile transfrontaliere (a se vedea IP/09/637), precum şi în comunicatul de presă şi declaraţiile comune ale Comisiei / Băncii Centrale Europene din septembrie 2008 şi martie 2009 (a se vedea IP/08/1290 şi IP/09/468). Comentariile pot fi depuse până la 14 decembrie 2009. Consultarea publică reflectă angajamentul Comisiei de a purta un dialog strâns în continuare cu toate părţile interesate relevante. În urma acestor consultări, Comisia poate decide, dacă este cazul, să adopte orientări finale.

Comisarul pentru Concurenţă, Neelie Kroes a declarat: „Astăzi oferim un plus de claritate tuturor părţilor interesate, astfel încât schema de debitare directă SEPA să fie bine echipată în vederea dezvoltării sale cu succes. SEPA ar trebui să aducă beneficii reale pentru consumatorii şi întreprinderile din Europa, dar este important ca aceasta să fie în conformitate cu normele în materie de concurenţă, astfel încât beneficiile să poată fi realizate pe deplin, fără efecte adverse asupra clienţilor băncilor. Comisia aşteaptă cu nerăbdare să primească comentarii de la părţile interesate, care să contribuie la aprofundarea analizele noastre".

Documentul de lucru al Comisiei se axează pe principii generale referitoare la acordurile privind comisioanele interbancare multilaterale („CIM”), aplicate pe baza fiecărei tranzacţii şi care privesc tranzacţiile care nu pot fi executate în mod corespunzător (de exemplu, pentru că nu există fonduri suficiente în contul plătitorului sau pentru că numărul de cont este greşit – aşa-numitele tranzacţii „R”), precum şi modalităţile de plată alternative. Ar trebui să fie posibilă realizarea mai multor evaluări detaliate pe baza comentariilor de la părţile interesate cu privire la:

•       posibile mecanisme colective de finanţare în funcţie de situaţiile specifice din cadrul pieţei naţionale;

•       impactul probabil al cadrului general privind schemele de autorizare a debitării directe pe care Comisia intenţionează să îl elaboreze; şi

•       preţul sau calitatea SDD, comparativ cu sistemele naţionale curente de debitare directă.

Principalul mesaj din cadrul documentului de lucru al Comisiei este că, în această etapă, opinia preliminară a Comisiei rămâne cea conform căreia un CIM stabilit în mod colectiv pe baza fiecărei tranzacţii nu ar fi în conformitate cu articolul 81.

Cu toate acestea, în principiu, pot exista diferite obiective de eficienţă pentru un acord colectiv privind comisioanele multilaterale aplicate tranzacţiilor „R” în cazul în care acestea sunt concepute în mod adecvat. Astfel de obiective de eficienţă, în cazul în care sunt justificate în mod corespunzător, ar putea permite Comisiei să găsească un sistem colectiv pentru tranzacţiile „R”, în conformitate cu articolul 81.

Istoricul dosarului

SEPA (zona unică de plăţi în euro), este o iniţiativă a industriei bancare europene, cu sprijinul Comisiei şi al Băncii Centrale Europene, care urmăreşte să creeze o zonă integrată de plăţi în euro şi să asigure că plăţile transfrontaliere sunt la fel de uşor de efectuat şi de eficiente ca cele interne.SEPA cuprinde transferuri de viramente, carduri de plată şi debitarea directă. Cu ajutorul noii scheme SDD, clienţii băncilor şi alţi furnizori de servicii de plată vor fi capabili, pentru prima dată, să efectueze debitări transfrontaliere directe din şi către conturi bancare în oricare din cele 32 de ţări europene participante la SEPA (UE, Norvegia, Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi Monaco) pentru a plăti facturi recurente cum ar fi: chirie, împrumuturi ipotecare, facturi pentru electricitate şi de telefon şi abonamente de presă. SDD poate fi, de asemenea, folosită pentru plăţi prin debitare directă la nivel naţional şi, de-a lungul timpului, toate debitările directe în euro vor migra probabil către noua schemă SDD.

Deoarece SEPA implică încheierea de acorduri între (potenţiale) părţi concurente, acordurile colective de finanţare aplicate în cadrul SDD trebuie să fie conforme cu normele în materie de concurenţă din Tratatul CE. În acest sens,Regulamentul 924/2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate  prevede acordarea unei perioade de tranziţie pentru mecanismele colective de taxare interbancară pe baza fiecărei tranzacţii până la 31 octombrie 2012 (a se vedea IP/09/637). Securitatea juridică şi clarificările prevăzute de Regulamentul 924/2009 pentru perioada de tranziţie ar trebui să faciliteze lansarea noii scheme SDD şi migrarea băncilor către aceasta. În ceea ce priveşte modalităţile de finanţare pe termen lung, declaraţia comună a  Comisiei şi a BCE din 24 martie 2009 prevede în mod clar că „un comision interbancar multilateral (CIM) general, aplicat fiecărei tranzacţii, în cadrul operaţiunilor de debitare directă nu pare a fi justificat din motive de eficienţă, fie pentru tranzacţiile naţionale, fie pentru cele transfrontaliere şi, prin urmare, nu este compatibil cu normele antitrust ale UE "(a se vedea IP/09/468).

Bucuresti, 03.11.2009

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *