Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Antitrust: Comisia amendeaza¹ producatorii de spuma pentru saltele, canapele si scaune

de autovehicul cu 114 milioane de euro, in cadrul unui proceduri de tranzactie avand drept obiect un cartel

Comisia Europeană a constatat că principalii patru producători majori de spumă poliuretanică – Vita, Carpenter, Recticel și Eurofoam – au participat la un cartel și a aplicat amenzi în valoare totală de 114.077.000 de euro. Spuma poliuretanică mulată se folosește în principal la fabricarea mobilierului de uz casnic, cum ar fi saltelele sau canapelele. Aplicațiile din sectorul autovehiculelor, destinate în special scaunelor, reprezintă la rândul lor circa un sfert din piața totală a spumei poliuretanice mulate.

Firmele au acționat în mod concertat pentru a coordona prețul de vânzare al diverselor tipuri de spumă timp de aproape cinci ani, din octombrie 2005 până în iulie 2010, în 10 state membre ale UE (Austria, Belgia, Estonia, Franța, Germania, Ungaria, Olanda, Polonia, Marea Britanie și România). Societatea Vita nu a fost amendată, întrucât a beneficiat de imunitate în temeiul Comunicării privind politica de clemență din 2006 a Comisiei, ca răsplată pentru aducerea existenței cartelului la cunoștința Comisiei. Eurofoam (o societate mixtă deținută de Recticel și Greiner) a beneficiat de reduceri ale amenzilor în urma cooperării la investigații, în cadrul programului de clemență al Comisiei. Întrucât toate firmele au convenit cu Comisia să soluționeze cazul prin procedura tranzacției, amenzile acestora au beneficiat de o reducere suplimentară cu 10%.

Vicepreședintele Comisiei care răspunde de politica în materie de concurență, dl Joaquín Almunia, a declarat: „Cartelurile sunt nocive pentru întreaga noastră economie și nu pot fi tolerate. Acest caz ilustrează cât de important este să se continue combaterea și sancționarea acestor comportamente ilegale. Produsul care a făcut obiectul cartelului este atât o componentă-cheie a mobilierului cumpărat de toți cetățenii, cum ar fi saltelele și canapelele, cât și un material important pentru anumite activități economice, cum ar fi producătorii de autovehicule.”

Scopul cartelului era transferarea către clienți a creșterilor prețurilor materiilor prime, constând în produse chimice în vrac, și evitarea unor concurențe agresive la nivelul prețurilor. În vederea atingerii acestui scop, participanții la cartel au organizat reuniuni de coordonare a prețurilor la toate nivelurilor conducerii din Europa. Aceștia s-au întâlnit cu ocazia reuniunilor asociațiilor europene și naționale și au întreținut numeroase contacte bilaterale, prin telefon și prin alte mijloace. Cartelul a funcționat timp de aproape cinci ani, din octombrie 2005 până în iulie 2010.

Amenzi

Amenzile totale aplicate sunt următoarele:

Rezumând, sumele pe care trebuie să le plătească societățile în cauză sunt următoarele: până la 14.819.000 de euro în cazul Eurofoam, 24.183.000 de euro în cazul Greiner și până la 39.068.000 de euro în cazul Recticel (pentru implicarea proprie și pentru cea a Eurofoam).

Cuantumul amenzilor a fost stabilit pe baza Orientărilor în materie de amenzi ale Comisiei din 2006 (a se vedea IP/06/857 și MEMO/06/256).

La stabilirea nivelului amenzilor, Comisia a ținut cont de vânzările produselor în cauză realizate de firme în statele membre relevante, de natura gravă a încălcării, de întinderea geografică și de durata acesteia.

Vita a beneficiat de imunitate completă pentru că a dezvăluit existența cartelului, fiind astfel scutită de o amendă de 61.7 milioane de euro pentru participarea la acesta.

Recticel, Eurofoam și Greiner au beneficiat de reduceri ale amenzilor cu 50% în temeiul Comunicării privind politica de clemență din 2006, ca răsplată pentru cooperarea la anchetă. Reducerile reflectă momentul cooperării acestora și măsura în care dovezile pe care le-au furnizat au ajutat Comisia să dovedească existența cartelului.

În plus, în temeiul Comunicării privind desfășurarea procedurilor de tranzacție din 2008 , Comisia a redus cu 10% amenzile aplicate tuturor societăților, întrucât acestea și-au recunoscut participarea la cartel și răspunderea în această privință.

Răspunderea societății Carpenter a fost stabilită prin participarea directă la faptele săvârșite de filialele europene ale acesteia, în timp ce societatea Carpenter Co a fost considerată răspunzătoare numai în calitate de societate-mamă.

Istoricul dosarului

Spuma poliuretanică mulată poate fi folosită pentru aplicații de tip confort, constând în mobile și saltele tapițate, și aplicații tehnice, întâlnite în sectorul autovehiculelor și alte sectoare industriale. Cartelul avea drept obiect spuma de tip confort și anumite tipuri de spumă mulată.

Investigația Comisiei a început cu inspecțiile neanunțate din iulie 2010 (a se vedea MEMO/10/359).

Mai multe informații referitoare la acest caz vor fi disponibile la numărul de caz 39801 în registrul public al Comisiei, pe pagina de internet dedicată concurenței, după rezolvarea problemelor legate de confidențialitate. Pentru mai multe informații privind acțiunile Comisiei împotriva cartelurilor, a se vedea pagina de internet a acesteia dedicată acestui subiect.

Procedura de tranzacție

Decizia reprezintă cea de-a zecea decizie de tranzacție de la introducerea în iunie 2008 a procedurii de tranzacție pentru carteluri (a se vedea IP/08/1056 și MEMO/08/458). În cadrul unei tranzacții, societățile care au participat la un cartel își recunosc participarea și răspunderea aferentă. Procedura de tranzacție se bazează pe Regulamentul antitrust (nr. 1/2003) și permite Comisiei să aplice o procedură simplificată, reducând astfel durata investigației. Acest lucru reprezintă un element pozitiv pentru consumatori și contribuabili, întrucât conduce la reducerea costurilor, pentru asigurarea respectării normelor antitrust, întrucât eliberează resurse în vederea tratării altor cazuri în care există suspiciuni și pentru societățile implicate, care au de câștigat de pe urma unor decizii mai rapide și a unei reduceri cu 10% a amenzilor.

Comisia a ajuns în trecut la tranzacții cu participanții la carteluri având drept obiect memoriile DRAM (a se vedea IP/10/586), fosfații pentru hrana animalelor (a se vedea IP/10/586), fosfații pentru hrana animalelor (a se vedea IP/10/985), detergenții (a se vedea IP/11/473), sticla pentru tuburi cu raze catodice (a se vedea IP/11/1214), compresoarele pentru frigidere (a se vedea IP/11/1511), produsele pentru gestionarea apei (a se vedea IP/12/704), fasciculele de cabluri electrice (a se vedea IP/13/673) și instrumentele derivate pe rata dobânzii în EUR și YEN (a se vedea IP/13/1208).

Acțiuni în despăgubiri

Orice persoană sau firmă afectată de comportamente anticoncurențiale de felul celor descrise în cazul de față poate sesiza instanțele statelor membre pentru a solicita despăgubiri. Atât jurisprudența Curții, cât și Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului confirmă că, în cazurile în care au fost sesizate instanțele naționale, o decizie a Comisiei reprezintă o probă irefutabilă a faptului că faptele respective s-au petrecut și au fost ilegale. Chiar în situațiile în care Comisia a amendat firmele în cauză, se pot acorda despăgubiri, care să nu fie reduse din cauza amenzii aplicate de Comisie.

În iunie 2013, Comisia a adoptat o propunere de directivă care vizează facilitarea obținerii de astfel de despăgubiri de către victimele practicilor anticoncurențiale (a se vedea IP/13/525 și MEMO/13/531). Mai multe informații privind acțiunile în despăgubiri pentru încălcarea normelor antitrust, inclusiv un ghid practic privind modul de cuantificare a prejudiciului provocat în mod tipic de încălcările normelor antitrust, consultarea publică și rezumatul pentru cetățeni sunt disponibile la următoarele adrese web: //ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html.

1 O parte din amenda aplicată societăților Recticel, Greiner și Eurofoam pentru faptele săvârșite de Eurofoam (care este o societate mixtă deținută de Recticel și Greiner) este suportată de acestea, din cauza răspunderii solidare dintre o societate-mamă și filialele sale. Societatea Eurofoam este răspunzătoare pentru vânzările din cinci state membre (Germania, Austria, Ungaria, Polonia și România), în timp ce Recticel este răspunzătoare direct pentru vânzările din celelalte cinci state membre (Franța, Belgia, Marea Britanie și Estonia), și indirect pentru comportamentul filialei sale.

Bucuresti, 29.01.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *