metalshow

ANRCTI va monitoriza respectarea regulamentelor comunitare

in domeniul comunicatiilor electronice din Romania

Astazi, 11 martie 2008, ANRCTI supune consultarii publice pe pagina sa de internet proiectul pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor. Elaborat in colaborare cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, proiectul de ordonanta de urgenta urmareste in principal stabilirea unor competente clare in sarcina ANRCTI in ceea ce priveste supravegherea aplicarii regulamentelor comunitare de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice din Romania. Adoptarea ordonantei de urgenta va oferi ANRCTI instrumentele necesare pentru a monitoriza si supraveghea aplicarea Regulamentului (CE) nr.717/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind roaming-ul in retelele publice de telefonie mobila in interiorul Comunitatii si de modificare a Directivei 2002/21/CE care stabileste o abordare comuna in ceea ce priveste serviciile de roaming intracomunitar. Odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului privind roaming-ul in retelele publice de telefonie mobila la data de 30 iunie 2007, ANRCTI a fost desemnata institutia responsabila cu monitorizarea si verificarea respectarii obligatiilor ce decurg din acest regulament pe teritoriul national, avand obligatia de a publica informatii actualizate cu privire la modul de respectare a regulamentului pe teritoriul Romaniei, de a monitoriza evolutia tarifelor de gros si cu amanuntul reglementate, separat, in functie de furnizorii de servicii de telefonie mobila, utilizatorii de servicii preplatite si utilizatorii de servicii post-platite, realizand si rapoarte periodice catre Comisia Europeana.

Pentru realizarea acestor atributii, este necesara stabilirea unor competente clare in sarcina ANRCTI pentru ca autoritatea sa aiba dreptul de a solicita furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice toate informatiile necesare. Totodata, este necesara largirea sferei litigiilor ce pot fi solutionate de ANRCTI, prin includerea litigiilor care decurg din aplicarea prevederilor regulamentelor comunitare din domeniul comunicatiilor electronice.

De asemenea, este necesar ca personalul de control al ANRCTI sa poata efectua controale pentru a verifica respectarea obligatiilor prevazute in regulamentele comunitare de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice din Romania si sa le poata solicita acestora incetarea imediata a incalcarii savarsite si remedierea efectelor negative ale acestora, in conformitate cu dispozitiile regulamentului.

Proiectul ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor poate fi consultat pe pagina de internet a ANRCTI, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 21 martie 2008, pe adresa sediului central al ANRCTI (B-dul Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti) sau direct la registratura ANRCTI, precum si la oficiile teritoriale din localitatea resedinta de judet cea mai apropiata. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 21 307 54 02 sau prin e-mail pe adresa consultare@anrcti.ro. Dupa integrarea observatiilor primite din partea celor interesati si avizarea proiectului de ordonanta de urgenta, acesta va fi transmis spre aprobare Guvernului si apoi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

Bucuresti, 11.03.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *