ANRCTI supune consultarii publice proiectul caietului de sarcini pentru

acordarea licentei de utilizare a benzilor de frecvente 410-415/420-425 MHz
 
ANRCTI supune consultarii publice proiectul caietului de sarcini pentru procedura de selectie comparativa de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice in vederea furnizarii de retele si servicii de comunicatii electronice mobile in benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz.
Prin aceasta procedura se va atribui o licenta care va permite titularului sa construiasca, sa detina si sa opereze o retea cu tehnologie de banda larga, precum si sa ofere servicii de banda larga catre consumatori.

Procedura de selectie comparativa se desfasoara in trei etape: etapa de calificare; etapa de evaluare a ofertelor si etapa de desemnare a castigatorului.

Proiectul caietului de sarcini contine, in principal, cerintele tehnice minimale pe care ofertantul trebuie sa le indeplineasca, grila de punctaj, obligatiile minime pe care ofertantul va trebui sa si le asume pentru a putea participa la procedura de selectie comparativa, precum si data limita pana la care se pot depune ofertele.

Serviciile minimale care trebuie oferite pe aceasta frecventa sunt servicii de voce, servicii de transmisiuni de date la o viteza minima de transfer download de 128 Kb/s si servicii specifice sistemelor PAMR (servicii de voce push to talk, servicii simultane de voce si date, servicii de dispecerat, prioritizarea si punerea in asteptare automata a convorbirilor, convorbiri intre componentii unui grup definit, alocare dinamica in grupuri). Serviciile optionale ce pot fi oferite sunt servicii de localizare, de pachete de date/IP, capabilitatea de a furniza servicii de retele private virtuale (VPN) si aplicatii video.

Ofertele depuse vor fi evaluate in conformitate cu criteriile continute de grila de punctaj si anume capacitatea financiara (de exemplu, cifra de afaceri si rata profitului pe anii 2007, 2006, 2005, disponibilitatea financiara pentru investitii in realizarea si operarea retelei, cuantumul total al investitiei in realizarea si operarea retelei), fezabilitatea comerciala (de exemplu, planul de marketing, data lansarii comerciale a tuturor serviciilor minimale), specializarea si experienta (de exemplu, vechimea in operarea retelelor publice de comunicatii electronice si in furnizarea de servicii de comunicatii electronice).

Alte criterii sunt: fezabilitatea tehnica (serviciile optionale propuse, numarul de statii de baza instalate) si acoperirea propusa pentru cele 3 faze de instalare a retelei (drumuri de interes national si judetean si suprafata care vor fi acoperite in cele trei faze). Cerintele minimale pentru acoperirea cu servicii de banda larga sunt acoperirea a cel putin 2.500 km de drumuri nationale europene, pana la data de 31.12.2013, acoperirea a cel putin 55% din teritoriul tarii pana la data de 31.12.2013 si acoperirea a 100 de orase, cu maxim 50.000 de locuitori, pana la aceeasi data.

Evaluarea ofertelor se va face pe baza grilei de punctaj de catre comisia numita prin decizie a presedintelui ANRCTI.

Titularul licentei, desemnat prin prezenta procedura, va suporta taxa de licenta prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 61/2008, respectiv echivalentul in lei a 1.077.228 euro. Titularul licentei va achita catre ANRCTI un tarif anual de utilizare a spectrului, stabilit conform reglementarilor legale in vigoare.

Conform graficului de desfasurare a procedurii propus prin proiectul caietului de sarcini, termenul limita pentru depunerea ofertelor este 4 august 2008, iar castigatorul va fi stabilit pana la 8 septembrie 2008.

Proiectul caietului de sarcini poate fi consultat pe pagina de internet a ANRCTI, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 12.06.2008, pe adresa sediului central al ANRCTI (B-dul Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti) sau direct la registratura ANRCTI, precum si la oficiile teritoriale din localitatea resedinta de judet cea mai apropiata. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 21 307 54 02 sau prin e-mail pe adresa consultare@anrcti.ro.

Bucuresti, 02.06.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *