metalshow

ANRCTI propune revizuirea Planului national de numerotatie

Astăzi, 02  februarie 2007, ANRCTI supune spre consultare publică trei proiecte de decizii care vor modifica modul în care sunt administrate resursele de numerotaţie în România. Principalele modificări se referă la închiderea Planului naţional de numerotaţie, procedura de emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie şi impunerea unor tarife de utilizare a acestora.

Proiectul Deciziei privind Planul naţional de numerotaţie propune ca, începând cu data de 2 februarie 2008, abonaţii furnizorilor de servicii de telefonie fixă să poată fi apelaţi doar prin formarea numărului naţional (format din 10 cifre = prefix naţional +indicativ de arie geografică + număr local), pentru toate apelurile inter şi intrajudeţene.

„Obiectivul pe care îl urmărim este să uniformizăm modul de formare a numerelor de telefon din domeniile alocate telefoniei fixe, astfel încât să fie respectat principiul nediscriminării în alocarea resurselor de numerotaţie. Închiderea Planului naţional de numerotaţie presupune utilizarea exclusivă a numerelor naţionale şi eliminarea numerelor locale”, a declarat Dan Georgescu, preşedintele ANRCTI.
În prezent, abonaţii furnizorilor alternativi pot fi apelaţi doar dacă se formează numărul naţional de 10 cifre, în timp ce în cazul unui apel local, abonaţii Romtelecom sunt apelaţi în reţea prin formarea numărului local  de 6 cifre în ţară, respectiv de 7 cifre în Bucureşti, lucru ce ar putea avea  rol hotărâtor în alegerea furnizorului de servicii de telefonie fixă.

Tranziţia la noul mod de formare a numerelor de telefon se va face în două etape. Astfel, în perioada 2 februarie – 1 iunie 2008 vor putea fi apelate numerele atât în formatul actual, cât şi în noul format, iar abonaţii vor fi informaţi cu privire la modificarea modului de formare a numerelor. În perioada 2 iunie – 1 septembrie 2008, la fiecare apel către un număr în format local, abonaţii vor fi informaţi, prin intermediul unui mesaj vocal, cu privire la noul format al numărului, dar apelul nu va mai fi rutat către destinaţie.

Proiectul de decizie propune, de asemenea, diferenţierea numerelor scurte – formate din 3 sau 4 cifre – şi care sunt folosite, printre altele, pentru servicii de interes naţional (anumite servicii de urgenţă, protecţia consumatorului, telefonul cetăţeanului, ora exactă etc.) şi servicii de interes local (taxi, alo, domnule primar etc.).  Noul format al acestor numere presupune adăugarea înaintea numărului actual a cifrei 1 (în cazul primei categorii de servicii) şi a indicativului de arie geografică (în cazul celei de-a doua categorii). De exemplu, în cazul unui apel către serviciul „ora exactă” se va forma 1958 faţă de 958 în prezent în reţeaua Romtelecom. Pentru apelarea serviciului „alo, domnule primar”, un locuitor din Braşov va forma 0268984. Numărul unic pentru apeluri de urgenţă – 112 – îşi va păstra acelaşi format.

În cadrul Planului naţional de numerotaţie revizuit, în domeniul de numerotaţie 0Z=03 se propune introducerea unei noi categorii de numere: numere independente de locaţie (în subdomeniile 037, 038, 039). Aceste resurse vor putea fi utilizate pentru furnizarea de servicii la orice locaţie de pe teritoriul naţional. Astfel ANRCTI urmăreşte să asigure resurse adecvate evoluţiei tehnologice a reţelelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice (ex. utilizarea tehnologiei IP, convergenţa fix-mobil etc.).  

Numerele utilizate de furnizorii de servicii de telefonie mobilă (0Z=07) îşi vor păstra aceeaşi formă.

Celelalte două proiecte de decizii vizează introducerea unor tarife pentru utilizarea resurselor de numerotaţie, respectiv modificarea procedurii de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie (LURN). Tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie va asigura o eficienţă sporită în utilizarea numerotaţiei naţionale, care este o resursă limitată, determinând furnizorii interesaţi să solicite doar resursele strict necesare pentru oferirea propriilor servicii. Noua procedură de solicitare şi emitere a LURN pune la dispoziţia furnizorilor un formular standard pentru solicitarea resurselor de numerotaţie şi stabileşte drepturile şi obligaţiile titularilor de licenţe.

Documentele pot fi consultate pe pagina de Internet a ANRCTI, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţiile până la data de 08 martie 2007. Acestea pot fi expediate pe adresa sediului central al ANRCTI: B-dul Libertăţii nr.14, sector 5, Bucureşti, sau pot fi depuse direct la registratura ANRCTI sau la oficiile teritoriale din localitatea reşedinţă de judeţ cea mai apropiată. Totodată, observaţiile pot fi transmise prin fax la numărul +40 21 307 54 02 sau prin e-mail pe adresa consultare@anrcti.ro.

Bucuresti, 2.2.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *