metalshow

ANRC publica raportul anual de activitate pentru 2006

„Anul 2006 este din multe puncte de vedere un moment cheie în ceea ce priveşte sectorul comunicaţiilor electronice. În primul rând pentru că este vorba despre anul dinaintea integrării României în Uniunea Europeană şi de aceea poate fi privit ca un moment în care trebuie să facem bilanţul, „radiografierea” pieţei de comunicaţii la ora aderării, pentru evidenţierea riscurilor sau oportunităţilor de afaceri pe piaţa comună, dar şi pentru a afla ce aşteaptă Comisia Europeană din partea României şi care sunt perspectivele din peisajul tehnologic european”, a declarat Dan Georgescu, preşedintele ANRC.

Competiţia pe piaţa de comunicaţii electronice a continuat să se dezvolte în 2006, este tot mai intensă şi acest lucru este vizibil în creşterea substanţială pe care au înregistrat-o atât telefonia fixă, cât şi cea mobilă, precum şi serviciile la Internet în bandă largă. Nu se aşteaptă schimbări semnificative în acest domeniu în anul 2007, deoarece comunicaţiile sunt deja compatibile cu Uniunea Europeană.  

Anul 2006 a fost marcat de adoptarea a două măsuri esenţiale pentru impulsionarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii electronice din România: fundamentarea pe costuri a tarifelor de interconectare cu reţelele mobile ale Orange România şi Vodafone Romania, cei doi mari operatori mobili cu putere semnificativă pe piaţă, precum şi reglementarea portabilităţii numerelor fixe şi mobile.

Îmbunătăţirea condiţiilor de acces la bucla locală a Romtelecom, alături de revizuirea regimului interconectării cu reţeaua aceluiaşi operator, se înscriu în categoria măsurilor prin care Autoritatea urmăreşte perfecţionarea cadrului de reglementare menit să stimuleze dezvoltarea concurenţei pe piaţă.

Totodată, în a doua jumătate a acestui an a devenit funcţional pentru operatorii alternativi un serviciu care a jucat un rol important în dezvoltarea concurenţei pe pieţele de comunicaţii din statele europene: preselectarea transportatorului, care constă în posibilitatea oferită abonaţilor Romtelecom de a alege ca apelurile lor să fie preluate şi transmise la destinaţie de către un alt furnizor de servicii de telefonie fixă, interconectat cu reţeaua acestei companii.

„Internetul în bandă largă este liderul pieţei de comunicaţii electronice, având unul dintre cele mai mari ritmuri de creştere din Europa. La jumătatea anului 2006, numărul conexiunilor de bandă largă depăşise 1.100.000, faţă de numai 751.000 conexiuni la sfârşitul anului 2005, ceea ce reprezintă o creştere de 60%, iar penetrarea broadband ajungea la 5,5%. Pentru anul 2007 estimăm o rată de penetrare broadband de 10%”, a adăugat Dan Georgescu.

Pentru a asigura accesul categoriilor defavorizate la servicii de comunicaţii, ANRC a continuat procesul de implementare a serviciului universal în anul 2006, în mod prioritar prin instalarea de telecentre prin intermediul cărora serviciile de telefonie şi Internet devin accesibile şi în zonele rurale izolate.

Pe piaţa de servicii poştale, ANRC şi-a concentrat atenţia în anul 2006 asupra implementării standardelor de calitate impuse furnizorilor de serviciu universal.

Eforturile Autorităţii se vor concentra în continuare asupra actualizării cadrului de reglementare în măsura şi în ritmul în care el se modifică la nivel european, România contribuind deja la consultările organizate de Comisia Europeană pentru modificările cadrului de reglementare pentru domeniul comunicaţiilor.
Raportul anual de activitate al ANRC poate fi consultat aici .

Bucuresti, 27.12.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *