free download 78 travel guides written by experts

ANFP se implica in promovarea incluziunii sociale active

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează că a semnat un acord de parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (CRIES) – Timişoara privind colaborarea în cadrul Proiectului strategic Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active.

Acordul de parteneriat se va derula în perioada 2011 – 2013 şi are în vedere participarea părţilor la constituirea Grupului Local de Acţiune (GLA) în municipiul Bucureşti. Prin activitatea în cadrul GLA, partenerii îşi sporesc capacitatea de colaborare în domeniul dezvoltării unui Plan Local de Coeziune Socială realist şi asumat de către actorii sociali, iar ANFP s-a implicat în acest proiect întrucât are o vastă experienţă în proiectele cu societatea civilă, care au drept scop îmbunătăţirea serviciilor publice adresate cetăţeanului.

Proiectul strategic Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active are ca obiectiv general creşterea incluziunii sociale prin promovarea dialogului social între diverşi actori ai societăţii, inclusiv persoane marginalizate social, fiind co-finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

De asemena, Proiectul urmăreşte dezvoltarea coeziunii sociale (coeziunea socială este definită de Consiliul Europei ca fiind posibilitatea comunităţii de a asigura bunăstare pentru toţi membrii ei, inclusiv pentru persoanele marginalizate) prin elaborarea unui Plan Local de Actiune pe baza metodologiei SPIRAL a Consiliului Europei, cu care ANFP are o îndelungată colaborare.

“Implicarea ANFP într-un asemenea proiect nu este o premieră pentru activitatea noastră, fapt ce reconfirmă deschiderea Agenţiei către organizaţiile din sectorul nonguvernamental. Aprecim că printr-un dialog social susţinut putem stimula democraţia participativă, în beneficiul tuturor actorilor societăţii ”, a subliniat Andras SZAKAL, preşedintele ANFP.

Bucuresti, 13.09.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *