free download 78 travel guides written by experts

ANFP faciliteaza promovarea calitatii din administratia publica romaneasca

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici anunţă organizarea Conferinţei Calităţii cu titlul Să facem bine ceea ce trebuie – Un sector public european mult mai bine orientat spre rezultate. Evenimentul va fi organizat sub egida EUPAN (European Union Public Administration Network) în perioada 29-30 septembrie 2011 la Varşovia, Polonia. 

Pe parcursul desfăşurării conferinţei vor fi dezbătute cazuri de bună practică ce se încadrează în următoarele teme:
1. De la managementul micro la managementul meta – managementul orientat spre rezultate are loc înăuntrul şi în afara graniţelor care definesc organizaţia, gândirea în lanţ şi construirea de reţele sociale fiind cruciale.
2. Eficacitatea bazată pe cetăţean/client – poate implicarea cetăţenilor/clienţilor să sprijine organizaţiile privind orientarea spre rezultate?
3. Către conducerea orientată spre rezultate în organizaţiile din sectorul public – în cazul în care managerii coordonatori de calitate sunt responsabili pentru politica şi rezultatele organizaţiei, au de asemenea şi autonomia de a gestiona aceste aspecte?
4. Asimilarea unei culturi ce promovează şi utilizează gândirea orientată spre rezultate în organizaţiile din sectorul public – cum se pot îndrepta organizaţiile din sectorul public spre o cultură orientată spre rezultate?

Instituţiile administraţiei publice româneşti au posibilitatea de a se înscrie la conferinţă pentru prezentarea cazurilor de bună practică, prin accesarea site-ului oficial al EUPAN www.eupan.eu.

Bucuresti, 01.02.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *