free download 78 travel guides written by experts

ANFP este preocupata de respectarea legislatiei

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează că, pe parcursul anului 2010, în domeniul reprezentării în instanţă, ANFP a avut calitatea de reclamant într-un număr de 125 dosare, clasificate în funcţie de obiect, astfel:

1.dosare ce au avut ca obiect anulare de concursuri – 42 dosare din care:
– 14 câştigate
                   – 6 pierdute
                    – 20 pe rol
                    – 2 rămase fără obiect
2.dosare ce au avut ca obiect anulare de acte administrative – 28 dosare din care:
 – 10 câştigate
                     – 4 pierdute
                     – 14 pe rol
3.dosare ce au avut ca obiect modificare de acte administrative –2 dosare din care:
 – 1 pe rol
 – 1 rămas fără obiect (s-a conformat solicitărilor noastre)
4.dosare ce au avut ca obiect recuperare de debite  – 34 dosare din care:
 – 8 s-au achitat debitele
                    – 1 câstigat                                                                                           
                   – 25 pe rol
5.dosare ce au avut ca obiect obligarea instituţiilor de a emite acte administrative
– 2 dosare pe rol
6.dosare ce au avut ca obiect suspendarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici
– 2 dosare rămase fără obiect (s-au conformat solicitărilor noastre)

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, conform prevederilor legale în vigoare, este autoritate de tutelă administrativă jurisdicţionalizată pentru toate autorităţile publice centrale şi locale în domeniul raporturilor de funcţie publică.
Acţiunile iniţiate de către Agenţie pot fi introduse fie împotriva actelor administrative ilegale ce au ca obiect raporturi de funcţie publică, fie împotriva refuzului nejustificat al autorităţilor publice de a-şi îndeplini obligaţiile derivate din legislaţia funcţiei publice.

“Menţionăm că suntem preocupaţi de respectarea legislaţiei referitoare la funcţia publică şi la funcţionarii publici, şi, prin acţiunile noastre în instanţă, dorim să corectăm disfuncţionalităţile constatate la nivelul administraţiei publice, multe dintre acestea identificate în urma activităţii noastre de control ”, a precizat domnul Andras SZAKAL, preşedintele ANFP.

Bucuresti, 22.02.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *