free download 78 travel guides written by experts

ANFP aduce modificari Statutului functionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, ca urmare a îndeplinirii obligaţiei de a pune în acord unele dispoziţii declarate neconstituţionale cu prevederile Constituţiei, elaborat Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Principalele modificări şi completări vizează următoarele aspecte:

– Stabilirea funcţiilor de conducere ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale la nivel de funcţii publice şi învestirea acestora cu prerogativă de putere publică
– Descentralizarea competenţelor de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere  de şef birou, şef serviciu şi secretar al comunei, de la ANFP către instituţiile şi autorităţile publice
– Definirea situaţiilorîn care ANFP poate dispune suspendareaorganizării şi desfăşurării concursuluisau, dupa caz, a examenului ocuparea unei funcţii publice, care poate fi la sesizare sau din oficiu, în condiţiile legii, un rol important avându-l aici responsabilul de procedură. Acesta verificăîndeplinirea condiţiilor legale de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi poate sesiza ANFP cu privire la nerespectarea condiţiilormai sus menţionate
– Înştiinţarea Agenţiei privind organizarea concursurilor,care trebuie să cuprindă identificarea funcţiilor publice vacante, prevederea condiţiilor de studii de specialitate şi a altor condiţii specifice din fişa postului, precum şi data propusă pentru organizarea concursului
– Promovarea în gradul profesional imediat superior, se face prin concurs sau examen, organizat semestrial către autorităţile şi instituţiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Aceste concursuri se organizează în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate
– Restrângerea situaţiilor în care este nevoie deavizul Agenţiei, respectiv doar la stabilirea sau modificarea  structurii de funcţii publice, modificarea calităţii posturilor, reorganizarea activităţii sau instituţiei publice
– Reiterarea obligaţiei autorităţilor şi instituţiilor publice de a stabili funcţii publice pentru acele posturi de natură contractuală, presupun exercitarea unor atribuţii cu prerogative de putere publică.

„Prin iniţierea acestui proiect de act normativ, dorim să eliminăm unele deficienţe existente în procesul de aplicare a legislaţiei în domeniul funcţiei publice, constatate în cadrul activităţii de monitorizare şi control, să creştem mobilitatea şi flexibilitatea carierei în cadrul corpului funcţionarilor publici, în vederea asigurării continuităţii serviciului public şi a menţinerii resurselor umane în cadrul acestui corp profesional în contextul social, politic, economic şi administrativ actual, precum şi să eficientizăm activitatea instituţiilor publice şi, implicit, să creştem calitatea serviciului public oferit cetăţeanului”, a declarat domnul Andras SZAKAL, preşedintele ANFP.

Bucuresti, 02.03.2010

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *