free download 78 travel guides written by experts

ANFP a premiat pentru a patra oara consecutiv „Inovatia si calitatea in sectorul public”

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a organizat în perioada 16-17 noiembrie 2011, în localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei „Inovaţie şi calitate în sectorul public”.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa unor reprezentanţi de marcă ai Guvernului României, ai administraţiei publice, ai structurilor asociative şi profesionale, dar şi de prezenţa unor reprezentanţi ai administraţiei publice europene.

Dezbaterile din cadrul conferinţei au vizat schimbul de bune practici şi experienţe, momentul culminant al evenimentului constituindu-l premierea proiectelor câştigătoare în cadrul Competiţiei bunelor practici, derulată de ANFP în perioada iunie-august 2011. Astfel, câştigătorii au fost:

· Pilonul I – Modernizarea administraţiei publice prin promovarea egalităţii de şanse şi nediscriminării:
Locul I: Consiliul Judeţean Cluj, cu proiectul Facilitarea accesului la cultură al copiilor din mediul rural
Locul II: Primăria Municipiului Brăila – Activităţi specifice pentru promovarea egalităţii de şanse şi nediscriminării
Locul III: Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj – Şcoala Naţională a Femeilor Manager
Menţiune : Primăria Săruleşti, Jud. Călaraşi – Curs de limba rromani pentru rromii angajaţi în administraţiile publice locale, şcoli, dispensare etc.

· Pilonul II – Îmbunătăţirea serviciilor publice prin management orientat spre satisfacţia beneficiarilor:
Locul I: Primăria oraşului Tîrgu Neamţ – ECO Management Tirgu Neamt
Locul II: Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa – Managementul satisfacţiei contribuabililor – instrument esenţial pentru îmbunatăţirea continuă a calităţii serviciilor
Locul III: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ – Internship – parteneriat de pregătire a tinerilor absolvenţi din învăţământul mediu şi superior pentru debutul în carieră
Menţiune: Primăria Municipiului Cluj-Napoca – Sistemul accesărilor on-line în Primăria Municipiului Cluj-Napoca

· Pilonul III – Dezvoltare locală prin parteneriate şi voluntariat:
Locul I: Consiliul Judeţean Arad – Verde în Arad
Locul II: Institutia Prefectului Judetul Timis – Practica de specialitate a studenţilor de la Universitatea de Vest din Timişoara
Locul III: Consiliul Judetean Calarasi – „Identitate proprie într-un spatiu european”
Menţiune: Primaria Municipiului Timisoara – SALVO – Voluntari pentru situaţii de urgenţă

Prezent la eveniment, preşedintele ANFP, Andras Szakal, a adresat felicitări câştigătorilor şi a mulţumit participanţilor, subliniind: „organizarea acestei conferinţe reprezintă încă un mod în care dorim să contribuim la recunoaşterea, încurajarea şi promovarea bunelor practici în furnizarea de servicii publice, sperând totodată că demersul nostru va trasa direcţii novatoare în vederea dezvoltării şi continuării reformei în administraţia publică”.

Bucuresti, 23.11.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *