free download 78 travel guides written by experts

ANFP a continuat discutiile privind modificarile statutului functionarului public

Marţi, 2 iunie 2009 la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP) a avut loc o întâlnire la care au participat conducerea ANFP şi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale, organizaţiilor sindicale ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice, scopul întâlnirii fiind dezbaterea proiectului de act normativ privind reglementarea unor măsuri în domeniul funcţiei publice.
Preşedintele Andras Szakal a expus opinia ANFP privind modificările aduse la Statutul funcţionarilor publici şi i-a invitat pe participanţi să prezinte observaţiile şi propunerile asociaţiilor pe care le reprezintă. Au existat dezbateri pe fiecare articol în parte şi au fost consemnate toate propunerile, urmând ca acestea să fie luate în considerare în elaborarea formei finale ce va fi supusă spre aprobare Executivului.

În cadrul întâlnirii s-a subliniat necesitatea organizării concursurilor la nivel local, în scopul susţinerii procesului de descentralizare. Astfel, reprezentanţii asociaţiilor profesionale au afirmat faptul că această măsură ar conduce la reducerea cheltuielilor bugetare. Preşedintele Andras Szakal a reafirmat necesitatea reconsiderării măsurilor privind organizarea concursurilor, susţinând însă că „trebuie ţinut cont şi de opinia asociaţiilor secretarilor care şi-au exprimat dorinţa ca, cel puţin în ceea ce îi priveşte, concursul de recrutare să se organizeze tot de către ANFP”.

În ceea ce priveşte dispoziţiile referitoare la incompatibilităţile în funcţia publică s-a concluzionat faptul că regimul acestora ar trebui să facă obiectul unor modificări de substanţă a cadrului normativ existent. Preşedintele ANFP a propus o abordare separată a acestui subiect plecând de la ideea că trebuie luate în vedere şi opiniile altor instituţii, precum şi opinia iniţiatorului Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

Reprezentanţii ANFP au reafirmat rolul Agenţiei în exercitarea atribuţiei de control privind aplicarea coerentă a legislaţiei la nivelul instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice şi verificarea aplicării acestei legislaţii.
„În ANFP aveţi un partener stabil şi deschis în toate proiectele pe care le susţineţi iar propunerile şi sugestiile dumneavoastră vor avea un rol important în elaborarea altor reglementări normative din domeniul funcţiei publice”, a afirmat preşedintele Andras Szakal la finalul întâlnirii.

Bucuresti, 03.06.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *