free download 78 travel guides written by experts

ANFP a acordat diplome absolventilor programului de formare pentru inalti functionari publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat joi, 3 decembrie 2009, începând cu ora 10.00, ceremonia de acordare a diplomelor de absolvire participanţilor la “Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul de studiu 2009”.

Programul, organizat şi implementat în acord cu cerinţele impuse de procesul de modernizare a administraţiei publice şi de integrare europeană, are ca scop dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor necesare exercitării funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 832/2007, grupul ţintă vizat de program este reprezentat de prefecţi, subprefecţi, secretari generali şi secretari generali adjuncţi, dar şi de persoane care pot ocupa o înaltă funcţie publică, conform legislaţiei în vigoare.

În anul 2009, programul a fost absolvit de un număr de 220 de participanţi, care au promovat toate cele 10 module de formare, depăşind cu success şi evaluarea finală, respectiv susţinerea proiectului personal. Tematica abordată în cadrul celor 10 module de formare a vizat domenii precum managementul resurselor umane, managementul strategic, managementul proiectelor, managementul financiar şi bugetar, politicile publice, comunicare, fondurile structurale, etc.

În cadrul ceremoniei au fost dezbătute şi aspecte de actualitate vizând noile reglementări legislative în domeniu, precum şi importanţa înalţilor funcţionari publici în contextul acestor modificări.

În deschidere, preşedintele Andras Szakal, a vorbit despre importanţa acestui proiect în cadrul procesului de pregătire continuă a funcţionarilor publici, subliniind în acest sens că “administraţia publică românească are nevoie de profesionişti care să crescă performanţa organizaţiilor publice în care îşi desfăşoara activitatea, contribuind în acest fel, în mod real, la reformarea sectorului public românesc”.

Bucuresti, 03.12.2009

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *