Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

ANCOM validează solicitarea de acordare a licenţelor pentru reţele în tehnologie DECT în 28 de localităţi

În urma anunţului ANCOM de demarare a procesului de acordare a licenţelor pentru instalarea şi exploatarea unor reţele publice de comunicații electronice cu acces pe suport radio, cu stații de bază funcționând în tehnologie DECT în banda 1880-1900 MHz, operatorul Telekom România Communications a transmis ANCOM o cerere privind continuarea furnizării de servicii de comunicații electronice, prin intermediul tehnologiei DECT, pentru 28 de localităţi în judeţele Galaţi şi Tulcea. Autoritatea a validat opţiunile Telekom România Communications şi a publicat lista finală a localităţilor pe pagina sa de internet, aici. Operatorul obține astfel extinderea valabilității licenţelor sale existente în aceste judeţe.

Având în vedere că Telekom România Communications SA este singurul operator care şi-a exprimat interesul pentru această bandă, nu mai este necesară organizarea celei de a doua etape a mecanismului de validare a opţiunilor operatorilor, neexistând mai multe cereri pentru aceeași localitate.

Dacă Autoritatea va primi şi alte cereri de obținere a unor drepturi de utilizare în vederea furnizării de reţele publice de comunicații electronice cu acces pe suport radio în banda DECT, se va relua periodic, în lunile iunie şi noiembrie ale fiecărui an, procesul de acordare a drepturilor de utilizare în această bandă. ANCOM va anunța, de fiecare dată, printr-un comunicat de presă momentul de demarare a procesului amintit mai sus.

Ancom logo

Procedura de obţinere a licențelor în banda DECT (digital enhanced cordless telecommunications – telecomunicaţii digitale avansate pe suport radio)

Acordarea licenţelor se face conform Documentului de poziţie privind utilizarea spectrului radio la nivel naţional în banda de frecvenţe 1880-1900 MHz, ce se aplică începând cu anul 2014, când Autoritatea a stabilit ca banda DECT să devină disponibilă la nivel naţional, documentul fiind actualizat în anul 2019.

Conform prevederilor din acest document, orice furnizor, care dorește să obțină licență în banda menționată, are la dispoziție 10 zile pentru a depune o solicitare fermă în acest sens, în care trebuie să-și prezinte opțiunile pentru zonele geografice (localități și județe) în care acesta dorește să obțină drepturi de utilizare în banda DECT. Alocările de spectru radio pentru întreaga bandă DECT, acordate prin licență, au statut neexclusiv la nivelul fiecărui județ (în cazul municipiului București, acesta este considerat împreună cu județul Ilfov), dar au caracter exclusiv la nivel de localitate.

În 3 zile după acest termen, ANCOM publică lista preliminară cu opţiunile exprimate de operatori, pe judeţe şi localităţi, furnizorii având apoi la dispoziție alte 5 zile calendaristice pentru a-şi modifica opţiunile iniţiale, dacă doresc acest lucru, însă numai în cazul acelor localităţi pentru care s-au manifestat două sau mai multe opţiuni.

După încheierea acestei etape, Autoritatea publică tabelul centralizator final, pe judeţe şi localităţi, cu opţiunile exprimate de operatori şi emite licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru banda DECT.

Informaţii utile despre banda DECT

Banda de frecvenţe 1880-1900 MHz (așa-numita „bandă DECT”) asigură o acoperire bună, ANCOM propunându-și să încurajeze utilizarea acesteia, mai ales în zonele geografice defavorizate din punct de vedere al accesului la servicii de comunicaţii electronice. Având în vedere rezultatele procesului de acordare a drepturilor de utilizare demarat în data de 18 iunie, în banda DECT vor continua să funcționeze reţele publice de acces pe suport radio pentru asigurarea buclei locale pe suport radio (WLL– wireless local loop).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *