metalshow

ANCOM supune consultarii publice procedura de autorizare a furnizarii serviciilor

de programe audiovizuale

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) supune consultării publice un proiect de decizie pentru stabilirea procedurii şi a condiţiilor de avizare a utilizării frecvenţelor radio în vederea furnizării serviciilor de programe audiovizuale în sistem analogic şi digital terestru, precum şi a regimului juridic al licenţei de emisie, licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, autorizaţiei tehnice şi autorizaţiei de asignare a frecvenţelor radio acordate pentru funcţionarea staţiilor de emisie aflate sub jurisdicţia României şi utilizate în scopul furnizării oricărui serviciu de programe audiovizuale.

Proiectul de decizie supus consultării publice de Autoritate distinge între procedura de autorizare în cazul furnizării serviciilor de programe audiovizuale pe cale radio terestră în sistem analogic şi condiţiile de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale în sistem digital terestru, reglementările comune ambelor tipuri de procedură fiind cele referitoare la cesiunea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, încetarea sau revocarea drepturilor conferite prin licenţă.

Actul normativ stabileşte astfel ca termenul de valabilitate al licenţei de emisie în sistem analogic de televiziune să fie de 9 ani de la data emiterii primei autorizaţii tehnice, acesta putând fi prelungit numai în condiţiile respectării termenelor şi a condiţiilor impuse de Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, respectiv până la data de 1 ianuarie 2012, pentru emiţătoarele din banda UHF şi până la data de 17 iunie 2015, pentru emiţătoarele din banda VHF. De asemenea, actul prevede că în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a deciziei aflate în consultare publică, ANCOM va revizui drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate anterior publicării acesteia pentru difuzarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune în sistem analogic.

Potrivit proiectului de decizie, licenţa de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea serviciilor de programe audiovizuale în sistem digital terestru se acordă de către ANCOM operatorilor de multiplex în condiţiile Legii audiovizualului, termenul de valabilitate putând fi prelungit în condiţiile stabilite de aceeaşi lege. Totodată, proiectul distinge trei tipuri de acte administrative pentru care furnizorii de astfel de servicii trebuie să obţină autorizarea ANCOM: licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru (LUF), autorizaţia tehnică (AT) şi autorizaţia de asignare a frecvenţelor radio (AAF). Astfel, titularii LUF vor trebui să obţină înainte de începerea lucrărilor de realizare a staţiilor de emisie autorizaţia de asignare a frecvenţelor radio, prin care ANCOM stabileşte condiţiile tehnice specifice în care se vor realiza staţiile de emisie componente din structura reţelei de comunicaţii electronice.

Începând cu data intrării în vigoare a deciziei supuse de ANCOM consultării publice, Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 385/2005 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale se abrogă.

Proiectul de decizie poate fi consultat pe pagina de internet a ANCOM aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 17.08.2010, pe adresa sediului central ANCOM – Str. Delea Nouă 2, sector 3, Bucureşti, sau direct la registratura ANCOM. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise şi prin fax la numărul +40372 845 404 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Bucuresti, 19.07.2010

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *