free download 78 travel guides written by experts

ANCOM reia reuniunile regionale cu industria telecom

Joi, 26 aprilie 2012, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare şi Administrare în Comunicaţii (ANCOM), Cătălin Marinescu, a prezentat la Cluj, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii industriei de comunicaţii electronice, cele mai importante prevederi ale noului cadru legal din domeniul comunicaţiilor electronice şi a explicat, alături de specialişti din Autoritate, modul în care noua legislaţie afectează relaţia furnizor-utilizator final.

Specialiştii ANCOM au susţinut în faţa reprezentanţilor industriei de comunicaţii din Alba, Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Mureş şi Sibiu prezentări despre modalităţile în care noul act normativ privind domeniul telecom modifică sau completează regimul de autorizare generală şi licenţiere, condiţiile de utilizare a resurselor de numerotaţie, obligaţiile în ceea ce priveşte securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, obligaţiile de informare a utilizatorilor, precum şi regimul sancţionator.

Pornind de la noul act normativ şi pentru a veni în sprijinul furnizorilor, ANCOM a elaborat şi a prezentat şi un proiect de Ghid privind încheierea şi conţinutul minim al contractelor ce au ca obiect furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. Scopul acestui ghid este de a clarifica modul de interpretare şi de aplicare în practică a cerinţelor legale specifice domeniului comunicaţiilor electronice ce trebuie respectate de furnizori în cazul contractelor încheiate cu utilizatorii finali, inclusiv cu privire la clauzele minime ce trebuie introduse în aceste contracte.

În ceea ce priveşte regimul sancţionator, principalele modificări aduse de noul cadru telecom au vizat cuantumul amenzilor, procedura de aplicare a acestora şi regimul notificării. Astfel, dacă până la intrarea în vigoare a noului cadru contravenţiile se sancţionau cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, de acum acestea se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 60.000 lei, iar pentru încălcări repetate cu amendă de până la 100.000 lei. De asemenea, s-a extins sfera persoanelor cărora le pot fi aplicate sancţiuni ca procent din cifra de afaceri prin reducerea pragului cifrei de afaceri de la 5.000.000 lei la 3.000.000 lei. În ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor, una dintre modificări dă posibilitatea ANCOM de a aplica sancţiunea corespunzătoare încălcării prevederilor legale chiar şi în situaţia în care furnizorul a remediat încălcarea constată.

„Am reluat aceste întâlniri cu industria pentru că piaţa de comunicaţii electronice din România este guvernată de la finele anului trecut de un nou cadru legislativ, care aduce câteva modificări importante activităţii furnizorilor de comunicaţii. Credem că furnizorii trebuie în primul rând informaţi despre prevederile legale pentru ca activitatea lor să se desfăşoare în deplină legalitate, a declarat Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM.

Parte a „Reuniunilor regionale ale ANCOM”, întâlnirea cu cei peste 150 de reprezentanţi ai industriei din judeţele Alba, Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Mureş şi Sibiu este prima dintr-o serie de reuniuni regionale ce vor fi organizate de Autoritate în anul 2012. Astfel, ANCOM continuă tradiţia întâlnirilor cu furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice din teritoriu, cu scopul principal de a informa unitar toţi furnizorii de comunicaţii cu privire la modificările legislative importante şi de a afla care sunt cele mai importante dificultăţi cu care industria se confruntă pe plan local şi pentru care ANCOM poate oferi soluţii de rezolvare.

Întâlnirile cu reprezentanţii pieţei de comunicaţii electronice vor continua până la sfârşitul lunii iunie, întâlnirea de la Cluj fiind urmată de o reuniune la Baia Mare în data de 27 aprilie şi întâlniri similare cu furnizorii din Iaşi şi Suceava, în 3 şi 4 mai.

Prezentările susţinute de reprezentanţii ANCOM cu ocazia acestei prime reuniuni regionale cu industria locală pot fi consultate aici.

Bucuresti, 26.04.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *