free download 78 travel guides written by experts

ANCOM propune spre consultare metodologia de evaluare a respectarii parametrilor de calitate

Ancomde catre furnizorul de serviciu universal postal

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune astazi consultarii publice proiectul de decizie privind stabilirea conditiilor si a procedurii de evaluare a gradului de indeplinire a cerintelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor postale interne din cea mai rapida categorie standard care trebuie respectate de Compania Nationala Posta Romana S.A. (CNPR) in calitatea sa de furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale.

Prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru  Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Nationale Posta Romana S.A. ca furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale, Autoritatea a stabilit ca CNPR are obligatia sa respecte urmatoarele cerinte minime de calitate privind livrarea la destinatar a trimiterilor postale interne din cea mai rapida categorie standard: 85% din numarul total al trimiterilor de corespondenta si al imprimatelor vor fi livrate in cel mult o zi lucratoare de la data depunerii acestora la punctele de acces; 97% din numarul total al trimiterilor de corespondenta si al imprimatelor vor fi livrate in cel mult doua zile lucratoare de la data depunerii acestora la punctele de acces; 85% din numarul total al coletelor si cecogramelor vor fi livrate in cel mult doua zile lucratoare de la data depunerii acestora la punctele de acces; 97% din numarul total al coletelor si cecogramelor vor fi livrate in cel mult patru zile lucratoare de la data depunerii acestora la punctele de acces.

Pentru a evalua respectarea acestor cerinte minime de calitate a serviciilor postale, ANCOM propune prin proiectul de decizie supus consultarii astazi ca furnizorul de serviciu universal sa aiba obligatia de a realiza anual masuratori de calitate pentru urmatoarele categorii de servicii avand ca obiect trimiterile postale interne din cea mai rapida categorie standard: colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor de corespondenta si a imprimatelor, in greutate de pana la 2 kg (inclusiv), colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv) si colectarea, sortarea, transportul si livrarea cecogramelor.

Evaluarea anuala a respectarii cerintelor minime de calitate pentru trimiterile de corespondenta se va face de catre un organism de monitorizare independent, conform prevederilor standardului SR EN 13850:2013, implementarea acestui standard fiind obligatorie in toate Statele Membre. Pentru serviciile postale ce au ca obiect trimiterile postale constand in imprimate, colete si cecograme, CNPR va realiza masuratorile de calitate pe baza unei metodologii proprii.

Totodata, furnizorul de serviciu universal va trebui sa incheie un contract cu un organism de audit independent, care va avea ca obiect auditarea, in conformitate cu prevederile standardului SR EN 13850:2013, a masuratorilor necesare evaluarii respectarii cerintelor minime de calitate privind timpii de circulatie a trimiterilor de corespondenta.

Proiectul de decizie privind stabilirea conditiilor si procedurii de evaluare a gradului de indeplinire a cerintelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor postale interne impuse prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Nationale Posta Romana S.A. ca furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 07.03.2014, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Bucuresti, 26.02.2014

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *