free download 78 travel guides written by experts

ANCOM propune revizuirea regimului de autorizare generala pentru

furnizorii de comunicatii electronice

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice un proiect de decizie privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice. ANCOM considera necesara revizuirea, consolidarea si actualizarea regimului de autorizare generala astfel incat sa reflecte modificarile si completarile din ultimii ani ale cadrului de reglementare din domeniul comunicatiilor, dar si evolutiile tehnologice si de piata.

Regimul de autorizare generala este regimul juridic adoptat de autoritatea de reglementare care stabileste drepturile si obligatiile furnizorilor de retele si/sau servicii de comunicatii electronice. In scopul realizarii unei evidente oficiale a furnizorilor, orice persoana care intentioneaza sa furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice are obligatia sa transmita ANCOM o notificare cu privire la aceasta intentie, cel mai tarziu in ziua inceperii activitatii. Persoana care a realizat notificarea este considerata furnizor pentru tipurile de retele ori de servicii de comunicatii electronice indicate in notificare, dobandind drepturile si obligatiile specifice prevazute de autorizatia generala, de la data indicata in formularul-tip al notificarii ca fiind data estimativa a inceperii furnizarii tipurilor respective de retele sau de servicii, insa nu mai devreme de data realizarii notificarii. In prezent, ANCOM are in evidenta un numar de 2.031 de furnizori de retele si/sau servicii de comunicatii electronice.

Prin proiectul de decizie supus astazi consultarii publice, ANCOM urmareste, in principal, clarificarea si actualizarea unor aspecte precum: Formularul-tip al notificarii si Fisa de descriere a retelelor si serviciilor, procedura de suspendare a dreptului de a furniza toate sau anumite categorii de retele sau servicii de comunicatii electronice, respectiv de incetare a dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice.

Prin modificarea Formularului-tip al notificarii si a Fisei de descriere a retelelor si serviciilor, ANCOM va beneficia de informatii actualizate, cu un grad mai ridicat de acuratete despre furnizori, iar sarcina acestora se va simplifica. ANCOM propune clasificarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice pe care solicitantul intentioneaza sa le furnizeze inca din formularul-tip al notificarii, pentru ca apoi acestea sa fie detaliate in fisa de descriere, care a fost mult simplificata. Furnizorii de retele si/sau servicii de comunicatii electronice vor avea obligatia de a actualiza datele si informatiile din notificare pana la data de 31 decembrie 2010.

Avand in vedere modificarile legislative din domenii conexe activitatii ANCOM care privesc, in special, modalitatea de desfasurare a activitatii comerciale in Romania, autorizarea si inregistrarea persoanelor fizice, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, proiectul de decizie supus consultarii a adaptat procedura de autorizare generala aplicabila acestor categorii de persoane, modificand in consecinta tipurile de documente care trebuie depuse in vederea dobandirii calitatii de furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice. De asemenea, au fost stabilite categoriile de persoane care nu au obligatia transmiterii unei notificari.

Ca urmare a dificultatilor practice intampinate de ANCOM in ceea ce priveste obtinerea informatiilor necesare stabilirii datei exacte de incetare a dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice, ANCOM  intentioneaza sa reglementeze prin proiectul de  decizie si noi cazuri de incetare a calitatii de furnizor, respectiv: intrarea in faliment a furnizorului, dizolvarea ori incetarea, in orice alt mod, a existentei acestuia, precum si imposibilitatea comunicarii, in mod repetat, a documentelor de catre ANCOM la adresa indicata de furnizor in notificare.
 

Bucuresti, 10.02.2010

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *