free download 78 travel guides written by experts

ANCOM propune reducerea tarifelor pentru utilizarea spectrului radio

ANCOM a publicat astăzi spre consultare publică un proiect de decizie prin care propune diminuarea cu 15% a tarifelor de utilizare a spectrului radio pentru anii 2011 şi 2012, tarife datorate de către toţi titularii de licenţe, cu excepţia tarifelor datorate de către titularii licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio acordate pentru transmisii ocazionale prin satelit tip SNG (transmisii prin satelit realizate de către persoane ce nu îşi au sediul activităţii în România). Autoritatea de reglementare doreşte astfel să vină în sprijinul furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, titulari de drepturi de utilizare a frecvenţelor radio, ce au înregistrat în ultima perioadă scăderi ale veniturilor din activităţile specifice domeniului comunicaţiilor electronice.

Proiectul propus este justificat de condiţiile existente în sectorul comunicaţiilor electronice, diminuările de venituri din piaţă reflectându-se, într-o formă sau alta, asupra capacităţii de a investi a operatorilor, ANCOM urmărind în acest fel încurajarea investiţiilor în domeniul comunicaţiilor electronice. Valoarea procentului de diminuare ţine cont de faptul că datele statistice aflate la dispoziţia ANCOM arată o scădere a veniturilor totale nominale în euro ale operatorilor cu 14,7% în anul 2009 faţă de anul 2008.

Având în vedere că efectele actului normativ se vor produce după data intrării în vigoare a deciziei, ANCOM propune ca diminuarea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul în curs să se aplice începând cu luna aprilie şi să fie la nivelul de 20%, în acest fel, din calculele efectuate pentru întregul an, rezultând o diminuare efectivă de 15% a valorii anuale a tarifului.

Proiectul de decizie supus consultării propune totodată şi o nouă abordare cu privire la modalitatea de încasare a tarifului de utilizare a spectrului, acesta urmând a fi încasat la sfârşitul perioadei de utilizare a resursei limitate.

ANCOM propune şi modificarea plafonului de la care încasarea tarifului de utilizare a spectrului se realizează anual. ANCOM consideră oportună, ulterior analizării efectelor deciziei adoptate în 2009 privind tarifele de spectru, reducerea cu 50% a plafonului, de la 200 la 100 de euro. Această măsură este permanentă şi peste implementarea acesteia se va aplica temporar şi o diminuare cu 15%, pentru anii 2011 şi 2012, pentru a păstra principiul coerenţei măsurilor.

Având în vedere necesitatea accelerării procesului de adoptare a proiectului de decizie a preşedintelui ANCOM, generată de faptul că potrivit dispoziţiilor în vigoare primele decizii-titlu de creanţă ar trebui emise până la data de 31 ianuarie, măsura propusă de autoritatea de reglementare trebuie adoptată în regim de urgenţă, pentru acest proiect impunându-se astfel stabilirea unei perioade de consultare publică de 10 zile.

Proiectul de decizie poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 24.01.2011, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti) sau direct la registratură. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin poştă electronică la adresa: consultare@ancom.org.ro.

Bucuresti, 14.01.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *