creative night talks

ANCOM propune noi indicatori statistici privind serviciile poștale

ANCOM supune consultării publice un proiect de decizie care modifică și completează indicatorii statistici pe care furnizorii de servicii poștale au obligația de a-i raporta anual către Autoritate. Proiectul de decizie urmărește transpunerea ultimelor modificări și completări ale cadrului legal primar, prin care s-au introdus noi concepte în legislația națională din domeniul serviciilor poștale. Proiectul de decizie urmează să intre în vigoare la data de 1 mai 2017.

Modificări propuse prin proiectul de decizie

Având în vedere că în legislația primară au fost definite noi tipuri de trimiteri, furnizorii de servicii poștale vor avea obligația de a raporta traficul și veniturile realizate din procesarea acestora: trimiteri de corespondență în număr mare, colete poștale în număr mare și imprimate în număr mare, precum și pachete mici, respectiv pachete mici în număr mare.

2 companii participă la licitația pentru televiziunea digitală terestră
Ținând cont de evoluția tehnologică și de soluțiile inovative prin care mulți furnizori de servicii au început să asigure colectarea și livrarea trimiterilor poștale, este propus un nou indicator statistic privind sistemele automate de tip self-service, care va fi raportat în cadrul indicatorilor privind punctele de acces/contact nedeservite de personal, începând cu anul 2018, pentru perioada de referință 1 ianuarie – 31 decembrie 2017.

Termene limită pentru transmiterea datelor statistice

Furnizorii vor avea obligația de a raporta până la data de 15 martie, pentru anul anterior, trimiterile prelucrate exclusiv în nume propriu, precum și veniturile rezultate ca urmare a prelucrării acestora.

Totodată, până la data 15 iulie, furnizorii vor avea obligația de a raporta în mod cumulat trimiterile poștale prelucrate în nume propriu și trimiterile poștale prelucrate în numele și pe seama unui alt furnizor de servicii poștale, precum și veniturile cumulate rezultate ca urmare a prelucrării acestora. Aceste date vor privi fiecare serviciu, inclus sau nu în sfera serviciului universal.

Datele statistice se vor transmite exclusiv electronic

Toate datele statistice vor fi transmise exclusiv prin mijloace electronice, prin intermediul unei aplicaţii informatice disponibile aici, utilizând semnătură electronică certificată. Netransmiterea datelor statistice constituie contravenție și poate fi sancționată cu sume cuprinse între 100 și 15.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.

Procesul de consultare publică

Proiectul de decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 13.03.2017, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *