Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

ANCOM propune condițiile tehnice și tarifele pentru acces la infrastructura RCS&RDS în Oradea

ANCOM lansează în consultare publică un proiect de decizie care stabilește condițiile tehnice și economice în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică realizată de către RCS&RDS în municipiul Oradea. „ANCOM stabilește pentru prima dată condițiile de acces, inclusiv cu privire la tarife, la infrastructura fizică realizată de către un furnizor de comunicații electronice cu sprijinul autorităților publice locale. Am urmărit, prin acest proiect, să încurajăm inovația și să asigurăm dezvoltarea unei concurențe reale, în beneficiul utilizatorilor de servicii de comunicații din Oradea”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM.

Context

Pentru a dezafecta rețelele amplasate aerian, municipiul Oradea a încheiat în anul 2015 un contract de concesiune cu RCS&RDS, în vederea realizării unei canalizații subterane ce permite amplasarea de rețele de comunicaţii electronice și asigură accesul către imobilele de pe raza acestui municipiu.

Ancom logo

Având în vedere că infrastructura executată de RCS&RDS în municipiul Oradea este realizată cu sprijinul și participarea administraţiei publice locale, condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul la această infrastructură se supun aprobării sau, după caz, sunt stabilite și impuse de către ANCOM. Conform Legii 159/2016, toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice interesaţi trebuie să beneficieze de acces deschis la această infrastructură, cu respectarea principiilor nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii.

Condițiile tehnice și economice de acces la infrastructura RCS&RDS

RCS&RDS va avea obligația să asigure acces la infrastructură în condiții echivalente tuturor furnizorilor care se află în circumstanțe echivalente și care solicită sau beneficiază deja de acces la infrastructură, iar dacă se acordă într-un contract de acces la infrastructură condiții mai favorabile unui furnizor, atunci aceleași condiții vor fi acordate tuturor furnizorilor, pe baze nediscriminatorii.

Pentru a evita orice discriminări în acordarea accesului, RCS&RDS va avea obligaţia de a publica pe pagina sa de internet o ofertă de referinţă şi un contract standard pentru acces la infrastructură care să cuprindă o descriere suficient de detaliată a serviciilor de acces la infrastructură oferite, precum şi condiţiile tehnice şi economice, inclusiv de preţ, corespunzătoare fiecăruia dintre aceste servicii.

Prin proiectul de decizie lansat în consultare publică, ANCOM a mai identificat şi regulile de acces la infrastructură pentru efectuarea de lucrări necesare sau de alte operațiuni, indicatorii minimi de calitate ai accesului la infrastructură și condițiile privind încetarea furnizării accesului la infrastructură, precum și tarifele maxime pe care RCS&RDS le poate percepe.

Tarife

La stabilirea tarifelor maxime, ANCOM a avut în vedere informaţiile transmise de RCS&RDS S.A, prevederile caietului de sarcini şi ale studiului de fezabilitate, aferente contractului de concesiune, precum şi practica de reglementare a Autorității privind implementarea unor măsuri similare.

Astfel, conform deciziei Autorității, tarifele practicate de RCS&RDS S.A nu vor depăşi 80 de euro/km/lună pentru serviciul de închiriere tubetă magistrală, 1 euro/buc/lună pentru serviciul de închiriere branșamente, 1,8 euro/0,007 m3/lună pentru serviciul de închiriere spațiu cameră/cameretă și 13 euro/oră/locație pentru serviciul de asistență tehnică. Tarifele maximale nu includ TVA.

Procesul de consultare publică

Proiectul de decizie pentru stabilirea și impunerea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice la infrastructura fizică realizată de către societatea „RCS&RDS” S.A. în municipiul Oradea poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 16.08.2018, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *